Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο της Cardico στο Σχηματάρι

Πράσινο φως στην επαναλειτουργία του εργοστασίου της Cardico στο Σχηματάρι, που παραμένει κλειστό έξι χρόνια, ανάβει, απόφαση του Πρωτοδικείου Θηβών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο στην απόφασή του, αναφέρει πως η επικύρωση της απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών περί εκποίησης του εργοστασίου, θίγει χωρίς αποχρώντα λόγο και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας τα νόμιμα […]

4 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Πράσινο φως στην επαναλειτουργία του εργοστασίου της Cardico στο Σχηματάρι, που παραμένει κλειστό έξι χρόνια, ανάβει, απόφαση του Πρωτοδικείου Θηβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο στην απόφασή του, αναφέρει πως η επικύρωση της απόφασης της συνέλευσης των πιστωτών περί εκποίησης του εργοστασίου, θίγει χωρίς αποχρώντα λόγο και κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας τα νόμιμα συμφέροντα των προσφευγόντων εργαζομένων-πιστωτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Τανάγρας, οι οποίοι στην περίπτωση που οι εργασίες της πτώχευσης εξακολουθούσαν, με την εκποίηση του ακινήτου στο Σχηματάρι, κινδύνευαν να ικανοποιηθούν σε ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των αναγγελθεισών απαιτήσεών τους.

Για τους λόγους αυτούς, το δικαστήριο, με την απόφασή του ακυρώνει την απόφαση της συνέλευσης των πιστωτών, και ανάβει το πράσινο φως στην επαναλειτουργία του εργοστασίου της Cardico στο Σχηματάρι. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, συντρέχει νόμιμος λόγος ώστε να εξακολουθήσουν οι εργασίες με τη μίσθωση σε τρίτο του εργοστασίου της Cardico στο Σχηματάρι, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη, το οποίο όπως αναφέρεται στην απόφαση κρίνεται εύλογο προς εξυπηρέτηση τόσο των συμφερόντων των πιστωτών όσο και του μισθωτή.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, κατόπιν άδειας της εισηγήτριας πτώχευσης, είχε μισθωθεί στις 22 Ιανουαρίου του 2016, στην εταιρεία ERGOFOOD, ενώ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη μονάδα επέδειξαν μεταγενέστερα η μεταφορική Transcombi Express και η εταιρεία Nutissimo.

Το δικαστήριο, έκρινε ως πλέον επωφελή για τους σκοπούς της διαδικασίας, την εκμίσθωση του ακινήτου στην ERGOFOOD. Με βάση την από 22/1/2016 σύμβαση μίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να ανέλθει στα 12.000 ευρώ για το πρώτο μισθωτικό έτος, στα 13.500 ευρώ για το δεύτερο, στα 15.000 ευρώ για το τρίτο μισθωτικό έτος, στα 16.500 ευρώ για το τέταρτο και στα 18.000 ευρώ για το πέμπτο μισθωτικό έτος.

Περαιτέρω, η μισθώτρια έχει αναλάβει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει με δικές της δαπάνες εργασίες για επισκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ εν όψει αυτών, όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα προκύψει οικονομικό όφελος, 900.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην απόφαση αναφέρεται πως η επαναλειτουργία του εργοστασίου θα αυξήσει την εμπορική αξία της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με την υφιστάμενη και θα επιφέρει αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος από περισσότερους επενδυτές. Αντιθέτως η εκποίηση του εργοστασίου, όπως αναφέρεται στην απόφαση, δεν επρόκειτο να προκαλέσει το αγοραστικό ενδιαφέρον ισχυρών επενδυτών, που να προτίθεται να διαθέσουν ποσό ανώτερο των 3 εκατ. ευρώ προς απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων η αξία των οποίων το 2014 είχε προσδιορισθεί στα 30 εκατ. ευρώ, και τα οποία αγγίζουν τα 7,5 εκατ. ευρώ, με βάση την έκθεση απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

25 Σεπτεμβρίου 2023