Επιστολή Θρακιώτη προς τη Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας για τις ελλείψεις στην Κτηματική Υπηρεσία

Με επιστολή του προς τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κα Πέτη Πέρκα στις 13 Ιουλίου, ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης επέστησε την προσοχή του υπουργείου προς το φλέγον ζήτημα της υποστελέχωσης και των δυσλειτουργιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: Αξιότιμη κυρία Γενικέ, Διά της παρούσας επιστολής, θα ήθελα να επιστήσω την […]

16 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Με επιστολή του προς τη Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κα Πέτη Πέρκα στις 13 Ιουλίου, ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Σαρακιώτης επέστησε την προσοχή του υπουργείου προς το φλέγον ζήτημα της υποστελέχωσης και των δυσλειτουργιών της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμη κυρία Γενικέ,

Διά της παρούσας επιστολής, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί ενός κρίσιμου ζητήματος για την ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας, το οποίο αφορά την ανεπαρκή στελέχωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η εφαρμογή του νέου οργανωτικού σχήματος με το Π.Δ.111/2014 προκάλεσε αρκετά προβλήματα με πρώτιστη την αδυναμία χειρισμού των υποθέσεων από τις πρώην Κτηματικές Υπηρεσίες λόγω έλλειψης αρμοδιότητας. Ταυτόχρονα, όσον αφορά συγκεκριμένα την περίπτωση της Φθιώτιδας, προέκυψε σημαντική αδυναμία χειρισμού των υποθέσεων από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις λόγω έλλειψης γνώσης και ιδίας αντίληψης των υποθέσεων της περιοχής.

Αρχικά, θα ήθελα να σημειώσω ορισμένα σημαντικά δεδομένα. Πρώτον, η Φθιώτιδα αποτελεί τη δεύτερη περιφερειακή ενότητα της Στερεάς Ελλάδας – μετά την Εύβοια – σε μήκος ακτών και ως εκ τούτου, δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και ιχθυοτροφείων. Προς τούτο, υπάρχουν εκατοντάδες υποθέσεις λήψης μέτρων προστασίας, αδειοδοτήσεων, νομιμοποίησης έργων κλπ.

Δεύτερον, για τις περιοχές όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία του εθνικού Κτηματολογίου (Λιβανάτες, Αρκίτσα, Κυπαρίσσι, Άγιος Κων/νος, Τραγάνα, Αταλάντη, Μαλεσίνα) είναι σε εκκρεμότητα ο έλεγχος για συνολικά 900 δημόσια κτήματα περίπου χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο έλεγχος για τις ζώνες αιγιαλού & απαλλοτριώσεων, ενώ μόνο για το Κτηματολόγιο του Δ.Δ. Λαμίας είναι σε εκκρεμότητα η διαδικασία 150 περίπου Δημοσίων Ακίνητων. Συνεπώς, καθίσταται αντιληπτός ο τεράστιος όγκος εργασίας.

Τρίτον, υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις υποθέσεις της αναγνώρισης δικαιούχων κατά τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων. Το Δικαστικό Γραφείο, κατά τη συζήτηση περί προσωρινής ή οριστικής τιμής απαλλοτρίωσης και με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου (ανακοπές Πρωτοκόλλων κλπ), ζητά γνωμοδότηση από πλευράς του μηχανικού του Δημοσίου, ο οποίος έχει άμεση αντίληψη και γνώση της περιοχής.

Κατά τα τελευταία επτά έτη, η πρώην Κτηματική Υπηρεσία έχει υποστελεχωθεί εξαιτίας συνταξιοδοτήσεων και αποσπάσεων σε άλλες οικονομικές υπηρεσίες. Τα ανωτέρω οργανωτικά προβλήματα μεγεθύνονται καθότι τα τελευταία 2,5 χρόνια δεν υπάρχει τεχνικός υπάλληλος στην Υπηρεσία, ενώ η γνωμοδοτική αρμοδιότητα επί θεμάτων δημόσιας περιουσίας έχει καταστήσει απαραίτητη τη συμμετοχή μηχανικού.

Εξαιτίας των υπαρχουσών συνθηκών, οι παρατιθέμενες ελλείψεις αντιμετωπίζονται με τη συμμετοχή τεχνικού από την Υπηρεσία της Λάρισας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία διεκπεραίωσης των υποθέσεων, την ανεπαρκή προστασία της δημόσιας περιουσίας, την ελλιπή διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, τη μείωση των εσόδων σε μεγάλο βαθμό και εν τέλει, την αύξηση των χρονιζουσών υποθέσεων.

Εν κατακλείδι, θα σας παρακαλούσα να με πληροφορήσετε εκτενώς για τις πρωτοβουλίες, τις οποίες πρόκειται να αναλάβετε επί τω σκοπώ της διευθέτησης των περιγραφόμενων δυσχερειών στην εύρυθμη λειτουργία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας και κυρίως της τοποθέτησης μηχανικού.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης

Βουλευτής Φθιώτιδος ΣΥ.ΡΙΖ.Α

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Δεκεμβρίου 2023