Μασούτης: Χαμηλά ο πήχης για φέτος, έμφαση στη μείωση τιμών

Με στόχο τη λειτουργία 6 νέων καταστημάτων και χαμηλά τον πήχη – με πρόβλεψη για διατήρηση του τζίρου σε επίπεδα ανάλογα με αυτά του 2016 – κινείται το 2017 η Μασούτης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσίευσε η εταιρεία για την προηγούμενη οικονομική χρήση. Στη χειρότερη περίπτωση, όπως σημειώνεται, εάν δεν παραμείνει στα ίδια […]

4 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Με στόχο τη λειτουργία 6 νέων καταστημάτων και χαμηλά τον πήχη – με πρόβλεψη για διατήρηση του τζίρου σε επίπεδα ανάλογα με αυτά του 2016 – κινείται το 2017 η Μασούτης, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, που δημοσίευσε η εταιρεία για την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Στη χειρότερη περίπτωση, όπως σημειώνεται, εάν δεν παραμείνει στα ίδια επίπεδα, o κύκλος εργασιών ενδέχεται να παρουσιάσει μικρή κάμψη. Προτεραιότητα δίνεται στην πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, ενώ ζητούμενο για την τρέχουσα χρήση είναι η διατήρηση των Προ Φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των 50 εκατ. ευρώ και η επίτευξη καθαρής κερδοφορίας, ώστε να ενισχυθούν τα ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα της εταιρείας.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η Μασούτης, στη διάρκεια του 2016, με δεδομένο τον ούτως ή άλλως υψηλό ανταγωνισμό στην αγορά, δαπάνησε σχεδόν 2 εκατ. Ευρώ περισσότερα για διαφήμιση σε σχέση με το 2015. Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό δαπάνης στην τελευταία χρήση ήταν 10,3 εκατ. ευρώ, έναντι 8,5 εκατ. ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14 Ιουνίου 2024