Σε πλειστηριασμό η Δ. Κελαϊδίτης Α.Ε. με χρέη 40 εκατ. ευρώ

Σε διαδικασία πλειστηριασμού βρίσκεται και επίσημα, από τις 22 Ιουνίου, η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας κρέατος, Δ. Κελαΐδίτης και ΣΙΑ Α.Ε., η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 106ια. Η επιχείρηση, με περισσότερα από 40 χρόνια πορείας στον τομέα επεξεργασίας και παραγωγής λευκού κρέατος, αντιμετώπισε σημαντικά οικονομικά προβλήματα τα […]

4 Ιουλίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Σε διαδικασία πλειστηριασμού βρίσκεται και επίσημα, από τις 22 Ιουνίου, η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας κρέατος, Δ. Κελαΐδίτης και ΣΙΑ Α.Ε., η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 106ια. Η επιχείρηση, με περισσότερα από 40 χρόνια πορείας στον τομέα επεξεργασίας και παραγωγής λευκού κρέατος, αντιμετώπισε σημαντικά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι, μετά το θάνατο του ιδρυτή της, Δημήτρη Κελαϊδίτη, ο γιος του, Γιώργος, τέθηκε επικεφαλής της οικογενειακής επιχείρησης.

ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Αυτή τη στιγμή, με βάση το νόμο, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, στο διάστημα έως και τις 22 Αυγούστου.

ΤΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Τα περιουσιακά στοιχεία, που εκποιούνται, είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης στην Εύβοια, όπου εδρεύει η Δ. Κελαϊδίτης, καθώς και ο μηχανολογικός εξοπλισμός, και διάφορα μεταφορικά μέσα της εταιρείας. Τέλος, εκπλειστηριάζεται και κυκλοφορούν ενεργητικό, αξίας 1,13 εκατ. Ευρώ – μέχρι και τις 23 Μαΐου του 2017 -, στο οποίο περιλαμβάνονται αποθέματα συνολικής αξίας 816 χιλ. ευρώ και απαιτήσεις από τρίτους, ύψους 319 χιλ. ευρώ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με βάση τους όρους του διαγωνισμού, απαιτείται η καταβολή σχετικής εγγυητικής επιστολής εκ μέρους των υποψηφίων αγοραστών, από τράπεζα με έδρα την Ελλάδα, ίση με το 10% του προσφερόμενου τιμήματος, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί τοις μετρητοίς.

ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία συγκαταλέγεται στη λίστα, που είχε δώσει πέρυσι η τότε Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, με ονόματα 13.730 οφειλετών του Δημοσίου. Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία προχώρησε σε δύο αιτήσεις εξυγίανσης, η πρώτη το 2015 και η δεύτερη ένα χρόνο αργότερα, ενώ το Μάιο του 2017, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας ενέκρινε την ένταξη της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία. Ταυτόχρονα, το Πρωτοδικείο διέταξε την αναστολή όλων των ατομικών διώξεων, καθώς και πιθανών μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα, πάντως, με το δημοσιευμένο ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης – στοιχεία 2017 -, η εταιρεία εμφανίζει σύνολο υποχρεώσεων ύψους 37,8 εκατ. ευρώ.

ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ

Στις προβληματικές εταιρείες, που σχετίστηκαν κατά το παρελθόν με τη Δ. Κελαϊδίτης & ΣΙΑ ΑΕ, είναι σήμερα και η Δ. Κελαϊδίτης & ΣΙΑ ΕΠΕ, με δραστηριότητα στην παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων. Η εν λόγω εταιρεία μεταβιβάστηκε το 2006 σε εταιρείες συμφερόντων του Αδαμάντιου Συρίγου, ιδιοκτήτη της εταιρείας ΒΟΚΤΑΣ. Η συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δεινή οικονομική θέση, ενώ εκκρεμεί αίτηση για ένταξη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

12 Απριλίου 2024