Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος Επαγγελματικών Λυκείων και Ειδικότητες για όλη την Στερεά

Δημοσιεύθηκε  ο πλήρης κατάλογος των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με τους τομείς και τις ειδικότητες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο καθένα από αυτά, με βάση το νέο νόμο (4386/16) λειτουργίας τους. Για την Στερεά Ελλάδα ο κατάλογος είναι: epal 1 epal 2 epal 4 epal 5 epal 6 epal 8

24 Αυγούστου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Δημοσιεύθηκε  ο πλήρης κατάλογος των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας με τους τομείς και τις ειδικότητες που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο καθένα από αυτά, με βάση το νέο νόμο (4386/16) λειτουργίας τους.

Για την Στερεά Ελλάδα ο κατάλογος είναι:

epal 1 epal 2 epal 4 epal 5 epal 6 epal 8

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2 Ιουνίου 2023