Τρεις προτάσεις για την κατανομή των εδρών στο Επιμελητήριο

Εύβοιας, συζητήθηκε η πρόταση που θα αποσταλεί προς το υπουργείο για την κατανομή των εδρών στις επικείμενες εκλογές. Κατατέθηκαν τρεις προτάσεις. Από πλευράς Διοικητικής Επιτροπής, προτάθηκε να έχουν: Εμπορικό Τμήμα: 8 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 4 έδρες, Τουριστικό Τμήμα: 2 έδρες, Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες. Του Τμήματος Υπηρεσιών: Εμπορικό Τμήμα: 8 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 4 έδρες, […]

22 Αυγούστου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Εύβοιας, συζητήθηκε η πρόταση που θα αποσταλεί προς το υπουργείο για την κατανομή των εδρών στις επικείμενες εκλογές. Κατατέθηκαν τρεις προτάσεις. Από πλευράς Διοικητικής Επιτροπής, προτάθηκε να έχουν: Εμπορικό Τμήμα: 8 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 4 έδρες, Τουριστικό Τμήμα: 2 έδρες, Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες. Του Τμήματος Υπηρεσιών: Εμπορικό Τμήμα: 8 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 4 έδρες, Τουριστικό Τμήμα: 1 έδρα, Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες. Και η πρόταση του Τμήματος Μεταποίησης: Εμπορικό Τμήμα: 7 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 5 έδρες, Τουριστικό Τμήμα: 2 έδρες, Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες.

Τα μέλη που παραβρίσκονταν απόψε στην συνεδρίαση ψήφισαν αρχικά την πρόταση της Διοικητικής: Μώρος , Κουτσαύτης, Μαραγκός, Σταθόπουλος. Την πρόταση του Τμήματος Υπηρεσιών: Φρουδαράκης, Κούκουζας, Αγιοστρατίτη, Ρόγκα, Γεροντίτης, Καρκαλής, Βαρελάς, Καραμπέτσου. Και την πρόταση του Τμήματος Μεταποίησης: Τσώκος, Παύλου, Φωκίτης, Μπαρούτας, Γεωργαλάς,  Γούδας, Βήττας.

Ακολούθησε δεύτερη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων προτάσεων, των Τμημάτων Υπηρεσιών και Μεταποίησης, που τελικά ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Τμήματος Υπηρεσιών, από τους: Κούκουζα, Κουτσαύτη, Μώρο, Σταθόπουλο, Αγιοστρατίτη, Ρόγκα, Μαργαγκό, Γεροντίτη, Φρουδαρακή, Καρκαλή, Βαρελά και Καραμπέτσου.

Αυτή θα είναι και η πρόταση προς το Υπουργείο, που περιλαμβάνει τις έδρες: Εμπορικό Τμήμα: 8 έδρες, Τμήμα Μεταποίησης: 4 έδρες, Τουριστικό Τμήμα: 1 έδρα, Τμήμα Υπηρεσιών: 7 έδρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

30 Μαΐου 2023