Σανίδα σωτηρίας για τα κόκκινα δάνεια αγροτών και κτηνοτρόφων

Του Δημήτρη Καμμένου* Ο αγροτικός τομέας αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους λίγους τομείς στην Ελλάδα που προσπαθούν απεγνωσμένα να σταθούν μέσα στην κρίση, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα πεδίο το οποίο δύναται με την κατάλληλη στήριξη και βοήθεια να συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην τόνωση της εθνικής οικονομίας. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, o […]

23 Σεπτεμβρίου 2017

του/της Ανδρέας Κούκουρας

Του Δημήτρη Καμμένου*

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους λίγους τομείς στην Ελλάδα που προσπαθούν απεγνωσμένα να σταθούν μέσα στην κρίση, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα πεδίο το οποίο δύναται με την κατάλληλη στήριξη και βοήθεια να συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, o γεωργικός τομέας, παρά τα προβλήματα και τη στασιμότητα των ετών, συμβάλλει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) κατά 2,9%. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στην αναζήτηση διεξόδου από την κρίση πολύ συχνά γίνεται αναφορά στον πρωτογενή τομέα της γεωργίας ως τομέα που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Για τον λόγο αυτό είναι αυτονόητο ότι η κυβερνητική πολιτική έπρεπε να στηρίξει εκτός από τους επιχειρηματίες με οφειλές και τους αγρότες που έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν έναν τρόπο να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους και να σταθούν στα πόδια τους.

Ο παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός για αγρότες και κτηνοτρόφους, εφεξής αποκαλούμενος ΠΕΑΚ, αποτελεί ακριβώς αυτό το εργαλείο με το οποίο οι Ανεξάρτητοι Ελληνες αλλά και εγώ προσωπικά ως τομεάρχης Οικονομικών επιθυμούμε να μπει τέλος στην ομηρία του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα με στόχο να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν μπορούν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό εξαιτίας της μη πτωχευτικής ικανότητάς τους. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πρέπει να δοθεί λύση και στο πρόβλημα των παλαιών «κόκκινων» υποχρεώσεων προς την πρώην Αγροτική Τράπεζα.

Η πρόταση αυτή αποτελεί πρωτοβουλία των Ανεξάρτητων Ελλήνων και προβλέπει ότι περίπου 82.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να τακτοποιήσουν παλιές υποχρεώσεις συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δίνονταν οι εξής επιλογές:

α) Ενταξη στον αναθεωρημένο νόμο Κατσέλη

β) Ενταξη στον νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών με την προϋπόθεση ότι θα κριθούν συνεργάσιμοι από τον εκκαθαριστή

γ) Υπαγωγή στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του ν. 4469/2017 στον βαθμό που έχουν πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή αν είναι έμποροι ή διαθέτουν επιχειρηματική ιδιότητα κατά την έννοια του φορολογικού δικαίου

Σήμερα ο ΠΕΑΚ στοχεύει στα εξής.

  1. Εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής.
  2. Δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη μειωμένη κατά ποσοστό 10%.
  3. Επανυπολογισμός και επαναπροσδιορισμός της οφειλής (για όσους υπάγονται βεβαίως) σύµφωνα με τον γνωστό νόμο «περί πανωτοκίων» του N. 3259/2004. (Πρόκειται για νόµο ο οποίος ήταν ανάσα για αγρότες – κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς, πλην όµως σε αρκετές περιπτώσεις δεν εφαρμόστηκε όπως οριζόταν. Θα δίδεται πλέον η δυνατότητα εκ νέου υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.)
  4. Αμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση µε τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε συνεταιρισµούς.
  5. Η εν λόγω διαδικασία ουδόλως εμποδίζει αγρότη-κτηνοτρόφο ή συνεταιρισμό να ζητήσει να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2017.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για σχέδιο που στηρίζεται πάνω στη βιωσιμότητα του χρέους, όπως αυτή προκύπτει από τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών των οποίων τα δάνεια υπάγονται στα λεγόμενα «κόκκινα».

Ο νέος αυτός τρόπος διευθέτησης του δανείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να περιορίσει ή και να διαγράψει μεγάλο μέρος του χρέους του, συνδέοντάς το με τη σημερινή πραγματική εμπορική αξία της διαθέσιμης προς ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας του μειωμένης κατά 10%. Για παράδειγμα, αν κάποιος οφείλει από δάνειο 200.000 ευρώ και η εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας του είναι 100.000 ευρώ, θα μπορεί να ρυθμίσει το δάνειό του στο ποσό των 90.000 ευρώ ενώ το υπόλοιπο θα διαγράφεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην άμεση αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν σχέση με τα δάνεια τα οποία εγγυήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε συνεταιρισμούς υπό το πρίσμα των σχετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004. Σημειώνεται ότι η παρούσα διαδικασία ουδόλως εμποδίζει αγρότη-κτηνοτρόφο ή συνεταιρισμό να ζητήσει να υπαχθεί και στον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Ν. 4469/2007.

Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης. Σχετικά με την αποπληρωμή, μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, είναι απαραίτητη η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ, ενώ το επιτόκιο αναμένεται να κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα.

Ο συμβιβασμός αφορά:

Συνολική οφειλή μέχρι 20.000, το ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου

Συνολική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον:

α) Είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μικρότερο του 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής.

β) Είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή ύψος οφειλής προς ποσό εξασφάλισης μεγαλύτερο από 80%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίηση της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 10%.

γ) Είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 50% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

Για την ένταξη στον ΠΕΑΚ θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • Καθυστερημένη οφειλή τουλάχιστον 90 ημερών στις 31.12.2016.
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης.

Η κυβέρνηση μέσα από τρία εργαλεία προσπαθεί να διευθετήσει αυτές τις οφειλές προκειμένου να δώσει μια ανάσα στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και να επανεκκινήσει με αυτόν τον τρόπο την οικονομία.

Η πρόταση αυτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα υλοποιηθεί και θα εφαρμοστεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα μιλάμε για μια κατάφωρη αδικία και διάκριση απέναντι στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.

Τους το χρωστάμε άλλωστε.

* Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

1 Οκτωβρίου 2023