Συζητήθηκε σε ημερίδα ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Ευβοίας

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Εύβοιας και το 9ο Π. Τ. Ανατ. Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τον

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Εύβοιας και το 9ο Π. Τ. Ανατ. Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στο Επιμελήτήριο Ευβοίας

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, που κατακλύστηκε πραγματικά, τόσο από επιχειρηματίες του νομού, όσο και από άμεσα εμπλεκόμενους επί του φλέγοντος για την επιχειρηματικότητα θέματος επαγγελματίες, όπως : νομικούς, οικονομολόγους, συμβούλους, λογιστές, εκπροσώπους επαγγελματικών Φορέων κλπ.

Η εφαρμογή και η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων – που αναμενόταν με τεράστια ανυπομονησία από τις επιχειρήσεις – αναλύθηκε με εγκυρότητα από τον κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης.

Στην ανάλυση του θέματος συμμετείχε και η κα Θεώνη Αλάμπαση, νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κουρμούσης έχοντας χειριστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν καίρια ζητήματα, όπως, στρατηγική μη εξυπηρετούμενων δανείων, φορολογικά κίνητρα για εξωδικαστικές διαδικασίες συμβιβασμού υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, προστασία πρώτης κατοικίας δανειοληπτών καθώς και άλλα θέματα αντιμετώπισης του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των ευκταίων αποτελεσμάτων της εκδήλωσης.

Ο Ειδικός Γραμματέας εξήγησε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους (στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες πιστωτές, όσο και ο δημόσιος τομέας.

Ο κ. Κουρμούσης υπογράμμισε ιδιαιτέρως, τη σημαντικότητα – για τις επιχειρήσεις – της υπαγωγής τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, δεδομένου ότι, αυτές οι οποίες θα ρυθμίσουν τα χρέη τους προς δημόσιο θα μπορούν να αξιοποιήσουν το ΕΣΠΑ, ή να δανειοδοτηθούν εκ νέου.

Κοινή διαπίστωση, αποτέλεσε το γεγονός ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, το αρχικό ενδιαφέρον του κοινού, συνεχώς μεγιστοποιούταν, γεγονός που οδήγησε σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση γύρω από το συνολικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τα ενημερωτικά αποτελέσματα της οποίας στάθηκαν η αφορμή, ώστε οι εκπρόσωποι των Φορέων που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση – κ. Νικόλαος Ανδρέας Μώρος (πρόεδρος Επιμελητηρίου) και κ. Κωνσταντίνος Λαγός (πρόεδρος της Τοπικής  Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου)  –  να εκφράσουν την πλήρη ικανοποίηση τους.

Στην εν λόγω συζήτηση τέθηκαν και διευκρινίστηκαν θέματα όπως: Πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο.

Προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Απαιτήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση. Υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη και εξέλιξη της διαδικασίας. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. Βασικά βήματα της διαδικασίας. Αρμοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, κλπ.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας και το 9ο Π. Τ. Ανατ. Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας στο πλαίσιο της έως τώρα αποτελεσματικής συνεργασίας τους, θα υλοποιήσουν από κοινού και στο άμεσο μέλλον σειρά διαφόρων δράσεων, με στόχο την κατάρτιση των επαγγελματιών και την – κατά το δυνατόν – γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ημερίδας για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων, την οποία συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Εύβοιας και το 9ο Π. Τ. Ανατ. Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017. Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό στο Επιμελήτήριο Ευβοίας

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, που κατακλύστηκε πραγματικά, τόσο από επιχειρηματίες του νομού, όσο και από άμεσα εμπλεκόμενους επί του φλέγοντος για την επιχειρηματικότητα θέματος επαγγελματίες, όπως : νομικούς, οικονομολόγους, συμβούλους, λογιστές, εκπροσώπους επαγγελματικών Φορέων κλπ.

Η εφαρμογή και η λειτουργία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων – που αναμενόταν με τεράστια ανυπομονησία από τις επιχειρήσεις – αναλύθηκε με εγκυρότητα από τον κ. Φώτη Κουρμούση, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Υπουργείο  Οικονομίας, Ανάπτυξης.

Στην ανάλυση του θέματος συμμετείχε και η κα Θεώνη Αλάμπαση, νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κουρμούσης έχοντας χειριστεί κατά το πρόσφατο παρελθόν καίρια ζητήματα, όπως, στρατηγική μη εξυπηρετούμενων δανείων, φορολογικά κίνητρα για εξωδικαστικές διαδικασίες συμβιβασμού υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, προστασία πρώτης κατοικίας δανειοληπτών καθώς και άλλα θέματα αντιμετώπισης του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των ευκταίων αποτελεσμάτων της εκδήλωσης.

Ο Ειδικός Γραμματέας εξήγησε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική κατά βάση συλλογική διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. με τον οποίο ρυθμίζεται το σύνολο των χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους (στους οποίους περιλαμβάνονται τόσο οι ιδιώτες πιστωτές, όσο και ο δημόσιος τομέας.

Ο κ. Κουρμούσης υπογράμμισε ιδιαιτέρως, τη σημαντικότητα – για τις επιχειρήσεις – της υπαγωγής τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, δεδομένου ότι, αυτές οι οποίες θα ρυθμίσουν τα χρέη τους προς δημόσιο θα μπορούν να αξιοποιήσουν το ΕΣΠΑ, ή να δανειοδοτηθούν εκ νέου.

Κοινή διαπίστωση, αποτέλεσε το γεγονός ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια των εργασιών, το αρχικό ενδιαφέρον του κοινού, συνεχώς μεγιστοποιούταν, γεγονός που οδήγησε σε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση γύρω από το συνολικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού, τα ενημερωτικά αποτελέσματα της οποίας στάθηκαν η αφορμή, ώστε οι εκπρόσωποι των Φορέων που συνδιοργάνωσαν την εκδήλωση – κ. Νικόλαος Ανδρέας Μώρος (πρόεδρος Επιμελητηρίου) και κ. Κωνσταντίνος Λαγός (πρόεδρος της Τοπικής  Διοίκησης Οικονομικού Επιμελητηρίου)  –  να εκφράσουν την πλήρη ικανοποίηση τους.

Στην εν λόγω συζήτηση τέθηκαν και διευκρινίστηκαν θέματα όπως: Πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο.

Προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Απαιτήσεις που υπάγονται στη ρύθμιση. Υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη και εξέλιξη της διαδικασίας. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. Βασικά βήματα της διαδικασίας. Αρμοδιότητες του συντονιστή στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, κλπ.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας και το 9ο Π. Τ. Ανατ. Στερεάς του Οικονομικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας στο πλαίσιο της έως τώρα αποτελεσματικής συνεργασίας τους, θα υλοποιήσουν από κοινού και στο άμεσο μέλλον σειρά διαφόρων δράσεων, με στόχο την κατάρτιση των επαγγελματιών και την – κατά το δυνατόν – γενικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *