Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

0

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018 στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών στα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα πραγματοποιούνται από Τρίτη 5/9 έως και Πέμπτη 14/9. Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ SOS ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στους Πρωτοετείς Φοιτητές 2017-2018 έχει ως εξής:

Διαδικασία Εγγραφής

Τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια υποχρεούται ο πρωτοετής φοιτητής να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματός του από Δευτέρα 18- 09-2017 έως και Παρασκευή 29-09-2017 είναι για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας τα παρακάτω: Δύο (2) φωτογραφίες Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας Εισακτέοι, που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, λόγω πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη, οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών στα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα πραγματοποιούνται από Τρίτη 5/9 έως και Πέμπτη 14/9. Η εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα μέσω πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ SOS ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στους Πρωτοετείς Φοιτητές 2017-2018 έχει ως εξής:

Διαδικασία Εγγραφής

Τα δικαιολογητικά, τα οποία στη συνέχεια υποχρεούται ο πρωτοετής φοιτητής να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματός του από Δευτέρα 18- 09-2017 έως και Παρασκευή 29-09-2017 είναι για όλα τα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας τα παρακάτω: Δύο (2) φωτογραφίες Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας Εισακτέοι, που έχουν ήδη εγγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή, λόγω πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη, οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση