Τακτοποιούνται νομοθετικά 1.300 ελαιοτριβεία

0

Νομότυπα θα μπορούν να λειτουργούν στο εξής 1.300 ελαιοτριβεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς έχουν τη δυνατότητα αδειοδότησης με την έκδοση νέας, τροποποιημένης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που αφορά στη διαχείριση αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ΦΕΚ 4333 Β’ 12/12/2017, στόχος είναι η εναρμόνιση της λειτουργίας του συγκεκριμένου κλάδου, με τις αρχές καλής πρακτικής, που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης, σημείωσε σχετικά ότι το πρόβλημα της αδειοδότησης των ελαιοτριβείων έγινε προσπάθεια να προσεγγισθεί σε δύο φάσεις.

Αρχικά, με την έκδοση της ΚΥΑ 127402/2016 (ΦΕΚ 3924/Β/2016), έγινε προσπάθεια να επιλυθούν τα χρόνια προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Λόγω της πολυπλοκότητας εφαρμογής, αλλά και του υψηλού κόστους δειγματοληψίας του νέου συστήματος αδειοδότησης, η ανταπόκριση των ελαιοτριβείων στην συγκεκριμένη ΚΥΑ ήταν μικρή, με αποτέλεσμα να κριθεί ουσιαστικά ανεφάρμοστη και κατά συνέπεια να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την αδειοδότηση των ελαιοτριβείων για την παραγωγική περίοδο 2017-2018.

Ακολούθησε η απλοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ούτως ώστε να είναι εφαρμόσιμη από τα περισσότερα ελαιοτριβεία στη χώρα.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση