Αλλαγή δρομολογίων Αστικού ΚΤΕΛ Λαμίας λόγω έργων στη Στυλίδος

Η διοίκηση ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ενημερώνει για τις αλλαγές στα δρομολόγια λόγω των έργων της ΔΕΥΑΛ στην οδό Στυλίδος. Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ 5:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ

Η διοίκηση ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ενημερώνει για τις αλλαγές στα δρομολόγια λόγω των έργων της ΔΕΥΑΛ στην οδό Στυλίδος.

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ

5:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

5:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

6:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

7:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

7:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

7:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

7:55 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

8:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

8:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

10:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

11:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

12:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

13:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

15:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

15:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

15:45ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

16:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

17:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

18:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

19:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

20:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ Α Β Β Α Τ Ο

5:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

5:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

6:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

7:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

10:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

11:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

12:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

13:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

K Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ – Α Ρ Γ Ι Ε Σ

7:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η διοίκηση ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού και ενημερώνει για τις αλλαγές στα δρομολόγια λόγω των έργων της ΔΕΥΑΛ στην οδό Στυλίδος.

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ε Σ

5:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

5:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

6:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

7:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

7:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

7:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

7:55 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

8:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

8:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

10:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

11:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

12:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

13:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

15:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

15:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

15:45ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

16:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

17:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

18:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

19:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

20:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ Α Β Β Α Τ Ο

5:25 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

5:50 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ

6:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

6:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

7:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

9:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

10:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

11:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

12:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΜΑΓΝΗΣΙΑ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – Μ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – Β. ΖΩΝΗ

13:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:45 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:15 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

K Υ Ρ Ι Α Κ Ε Σ – Α Ρ Γ Ι Ε Σ

7:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

16:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20:30 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21:20 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

22:00 ΡΟΔΙΤΣΑ – ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *