ΣΑΝΚΕ: «Ο ρυπαίνων πληρώνει»

0

Η εταιρία ΣΑΝΚΕ δραστηριοποιείται από το 2011 σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, στον τομέα ανακύκλωσης υλικών από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το 2016 επεκτάθηκε στη Μαγνησία και την επόμενη διετία προγραμματίζει να καλύψει τις περιοχές Λάρισας, Φθιώτιδας, Κορίνθου και Φωκίδας.

Η εταιρία αποτελεί σύστημα ανακύκλωσης όπως ορίζει ο Ν. 2939/01 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010, ενώ λειτουργεί ως μη Κερδοσκοπική εταιρεία. Η αρμοδιότητά της είναι να επιτηρεί τη διαδικασία παραλαβής, επεξεργασίας και διάθεσης των ανακυκλωμένων υλικών και ελέγχου των εμπλεκομένων φορέων (μονάδων και διαχειριστών) και τελικά την καταγραφή των παραγομένων ποσοτήτων αποβλήτων και του τρόπου επεξεργασίας. Στοιχεία που αποδίδει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Στο σύστημα της εταιρίας συμμετέχουν πάνω από 350 συλλέκτες μεταφορείς.

Τη δραστηριότητά της πρέπει ν’ αγκαλιάσουν όλοι οι φορείς τοπικής Αυτοδιοίκησης μιάς και η συνεργασία μαζί της, θα δώσει λύσεις στην παράνομη εναπόθεση κάθε είδους μπάζων που σήμερα, ιδιαίτερα στην επαρχία, απορρίπτονται σε παράνομες χωματερές που μολύνουν ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον. Η ΣΑΝΚΕ με την τεχνογνωσία της έρχεται αρωγός στους φορείς και προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της. Πρέπει όλοι να κατανοήσουν τη σημασία να γίνει πράξη η Ευρωπαϊκή Οδηγία, «ο ρυπαίνων πληρώνει», γιατί έτσι και μεγάλα οφέλη για την οικονομία θα δημιουργηθούν, αλλά και το περιβάλλον θα απελευθερωθεί και θα σωθεί από όλους αυτούς τους ασυνείδητους που εναποθέτουν τα μπάζα τους.

Οι Δημήτρης Κιούκης και Δημήτρης Σταματούκος,, πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΣΑΝΚΕ Α.Ε., στο μέσον της φωτογραφίας, με στελέχη της ΔΕΗ κατά την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης 30 στρεμμάτων για λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων

Μιλήσαμε με τους εκπροσώπους της εταιρίας κ.κ. Δημήτρη Σταματούκο και Δ. Κιούκη, θέλοντας να βοηθήσουμε από την πλευρά μας στην πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας. Οι απαντήσεις τους στις σχετικές ερωτήσεις μας είναι:

Ποιοί είναι οι τομείς δραστηριότητάς σας;

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα αποβλήτων που προέρχονται από κατατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, δημοσίων και ιδιωτικών έργων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010. Βάσει αυτής κάθε έργο που έγινε από το 2001 πρέπει να πραγματοποιεί την ανακύκλωση των αποβλήτων, γιατί βάσει των Ν. 3854/10 και 4042/10, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για όσους δεν προστατεύουν το περιβάλλον.

Με ποιούς φορείς και παραγωγούς αποβλήτων συνεργάζεστε;

Με όλους τους υπόχρεους παραγωγούς σχετικών αποβλήτων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις βάσει του Ευρωπαϊκού καταλόγου 17.

Πώς γίνετε η διαδικασία ανακύκλωσης;

Ο παραγωγός αποβλήτων συνάπτει σύμβαση με το σύστημα το οποίο είναι υποχρεωμένο να παρακολουθήσει τη διαδικασία αποβλήτων και οδηγεί τ’ απόβλητα σε αδειοδοτούμενες μονάδες διαχείρισης, απ΄όπου παράγονται δευτερογενή προϊόντα, όπως άμμος,χαλίκι και 3Α. Αυτό έχει σαν συνέπεια ότι γλυτώνουν ορισμένα βουνά από σκάψιμο, όπως και πολλά ποτάμια πό την παράνομη αμμοληψία. Τα υπόλοιπα απόβλητα απ’ οποιαδήποτε εργασία οδηγούνται σε αδειοδοτούμενες μονάδες διαχείρισης (πλαστικά, σίδερα, γυαλιά, καλώδια κ.ά.), κι έτσι κλείνει ο κύκλος.

Ποιές υποχρεώσεις όσων δημιουργούν απόβλητα και πρέπει να τα οδηγήσουν σε ανακύκλωση;

Η υποχρεώση απορρέει από τη νομοθεσία, που είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ότι «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ο παραγωγός αποβλήτων οφείλει να συμμορφωθεί με την όλη διαδικασία καταγραφής. Προβαίνει σε σύμβαση για αποκομιδή και πληρώνει το τέλος επεξεργασίας, που είναι ανάλογο με τα απόβλητα και με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Ποιά είναι τ’ απόβλητα που πρέπει ν’ ανακυκλώνονται;

Οτιδήποτε προέρχεται από εκσκαφή ή κατεδάφιση έργων. Όπως και από αποξηλώσεις. Πολλά απ’ αυτά χρησιμοποιούνται στον ίδιο χώρο για μπαζώσεις και τα υπόλοιπα οδηγούνται σε μονάδα ανακύκλωσης.

Πώς μπορεί να εξαλειφθεί το φαινόμενο της παράνομης εναπόθεσης τέτοιων υλικών, ανεξέλεγκτα σε δημόσιους χώρους, όπως δάση, ρεματιές κ.ά.;

Όλοι οι δημόσιοι φορείς και ιδιώτες μηχανικοί πρέπει να καταλήξουν ότι χρειάζεται να μην επιτρέπουν την παράνομη εναπόθεση μπάζων και αποβλήτων. Πρέπει να δραστηριοποιηθούν από κοινού για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης, αλλά και τις απαιτήσεις των Α.Ε.Π.Ο. (Άδειες Περιβαλλοντικών Επιπτώσειων για Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα). Πρέπει να τονίσουμε ότι η δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, είναι πολύ σοβαρή. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι αντί να τα ρίξουν ανεξέλεγκτα στο ρέμα ή όπου αλλού στο περιβάλλον, θα πληρώσει ένα πάρα πολύ μικρό ποσό και τ’ απόβλητα θα έρθουν στην αγορά δημιουργώντας αυτό που λέμε κυκλική οικονομία.

Τι είδους επιβάρυνση του περιβάλλοντος συντελείται και ποιά είναι η δική σας συμβολή για την εξάλειψη του φαινομένου; Υπάρχει συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος είναι τρομερή. Στις περιοχές που έχουμε αδειοδοτηθεί και δραστηριοποιούμεθα, είμαστε μάρτυρες αδιανόητων γεγονότων για τον περισσότερο κόσμο. Στα όρια του Δήμου Χαλκιδέων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν εκατοντάδες παράνομες χωματερές, οι οποίες έχουν γίνει από την αργυλολειψία του Ληλάντιου πεδίου για την κατασκευή τούβλων. Όλες αυτές οι χωματερές που δημιουργήθηκαν στο σύνολό τους είναι παράνομες και κατ’ επέκταση παράνομα μπαζώνονται. Τρανή απόδειξη η περιβόητη «Λίμη των Φύλλων», όπου έχει αποκαλυφθεί ο υδροφόρος ορίζοντας από την άναρχη εκμετάλλευση.

Η παράνομη απόρριψη αποβλήτων στη συγκεκριμένη περιοχή είναι σε βάρος της αγροτικής δραστηριότητας, όπου δίπλα ακριβώς υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, χωρίς να είμαστε σε θέση να πούμε τις επιπτώσεις στη διατροφή μας. Πέρα από τις ασθένειες, όπως η ελονοσία, που πλήττουν την περιοχή. Χρειάζεται μελέτη αποκατάστασης του χώρου και είμαστε πρόθυμοι να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της χωρίς κόστος.

Η πλειονότητα των Δήμων Αττικής έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί μας. Στην περιοχή μας σε σύμβαση έχει προχωρήσει μόνο ο Δήμος Ερέτριας. Επίσης έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον ΧΥΤΑ Φυλής και είμαστε αυτοί που τον τροφοδουτούμε με επεξεργασμένο υλικό για την επικάλυψη του, όπως έχουμε προσύμφωνο με την ΔΕΠΟΔΑ Θήβας, για την αδειοδότηση μιας μονάδας αποβλήτων. Βεβαίως τώρα υπάρχει ο ΦοΣΔΑ και μαζί του είμαστε σε συζητήσεις. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε σύμφωνο συνεργασίας.

Σε ποιό βαθμό γίνεται ανάπλαση των χώρων όπου υπάρχουν παράνομες εναποθέσεις;

Δυστυχώς είμαστε στο μηδέν, όχι όμως με ευθύνη μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο πρωτελευταίος, αλλά και ο τελευταίος νόμος 4280, δίνουν τις αναπλάσεις των ανενεργών λατομείων, στα συστήματα, τα οποία είναι υποχρεωμένα να κάνουν μελέτη αποκατάστασης και να τον εφαρμόσουν. Ένα μικρό δείγμα υπάρχει στην Περιφέρεια Αττικής με τον καθορισμό για χρήση ορισμένων λατομείων, χωρίς βέβαια να έχει ανατεθεί από τον υπουργό με απόφασή του για τον τρόπο ανάπλασης.

Στην περιοχή της Εύβοιας όπου υπάρχουν πολλά ανενεργά λατομεία, χρειάζεται υπουργική απόφαση που δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί. Ιδιαίτερα στη Χαλκίδα υπάρχουν δύο ανενεργά λατομεία (δημόσιο και ιδιωτικό), τα οποία έχουν δεσμευθεί για αποθεσιοθάλαμο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της παράκαμψης Χαλκίδας. Παρά τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μαζί με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, δυστυχώς δεν αποδεσμεύουν τους χώρους αυτούς. Επίσης υπάρχει το λατομείο των Τσιμέντων Χαλκίδας (ΑΓΕΤ), για το οποίο έχει κατατεθεί μελέτη αποκατάστασης του λατομείου, ως οφείλει η εταιρία. Για το θέμα αυτό έχει συσταθεί εταιρία με την ονομασία ΑΝΚΕΛ, η οποία από κοινού με την ΑΓΕΤ θα λειτουργούσαν μονάδα ανακύκλωσης σε χώρο της ΑΓΕΤ, η οποία θα προέβαινε και στην αποκατάσταση του λατομείου. Δυστυχώς όμως τα γεγονότα με το κλείσιμο του εργοστασίου ήταν καταλυτικά. Η εταιρία αγοράστηκε από την ΑΓΕΤ και σήμερα παραμένει ανενεργή.

Ποιό είναι το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα;

Σ’ αυτή τη φάση και παρά την ΚΥΑ που υφίσταται από το 2010, το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό. Κι όλα αυτά γιατί γίνεται πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας. Να τονίσουμε ότι το φυσικό επακόλουθο είναι να βλέπουμε παράνομες χωματερές, οι οποίες ξεφυτρώνουν συνεχώς. Δυστυχώς ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε για το δομημένο περιβάλλον, δεν ελέγχει όπως θα έπρεπε την διακίνηση αποβλήτων. Απόδειξη ότι καταργήθηκαν οι 24ωρες άδειες, που αποτελούν την κύρια αιτία υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Παρ’ όλο ότι το ΥΠΕΚΑ έχει δέσμευση απέναντι στην Ε.Ε. μέχρι το 2020 να φθάσει στο 70-80% ανακύκλωσης. Ο στόχος φαντάζει μακρινός.

Οι συνεργαζόμενες με εσάς εταιρίες, είναι ικανές να καλύψουν το συνολικό όγκο ανακύκλωσης ή μήπως χρειάζονται νέες επενδύσεις;

Θα πρέπει να πούμε ότι οι μονάδες επεξεργασίας φυτοζωούν και η αιτία είναι μία και μοναδική, η μη τήρηση της νομοθεσίας από τους εμπλεκόμενους. Με φυσικό επακόλουθο να μην γίνονται οι απαραίτητες επενδύσεις. Από τις είκοσι δύο συνεργαζόμενες μονάδες, μόνο μία στην Αττική έχει εξοπλισμό παραγωγής πρωτογενούς υλικού, η οποία μάλιστα σε πρόσφατη εκδήλωση του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος στο Γκάζι, τιμήθηκε για την προσπάθειά της.

Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, θ’ αλλάξει τη νοοτροπία της κοινωνίας;

Σαφώς κι εμείς ως σύστημα είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε οποιαδήποτε ενημερωτική εκδήλωση,όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον, γι’ αυτό και είμαστε στη διάθεση κάθε φορέα για την από κοινού πρόσπαθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε ο σχετικός Νόμος προβλέπει την ενημέρωση των πολιτών με κάθε τρόπο.

Με την εμπειρία σας μπορείτε να μας πείτε ποιά είναι τ’ αποτελέσματα της άναρχης εναπόθεσης αποβλήτων;

Αυτά φαίνονται κυρίως τον χειμώνα με τις πλημμύρες από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Γινόμαστε μάρτυρες τραγικών γεγονότων, όπως πρόσφατα στη Μάνδρα με το θάνατο 25 ατόμων. Αυτό συνέβη γιατί είχαν μπαζωθεί ρέματα και λεκάνες απορροής στην περιοχή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διέξοδος για το νερό. Με δική μας παρέμβαση υποδείχθηκε ο χώρος του πρώην λατομείου της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ» στην περιοχή Ελευσίνας, όπου οδηγούνται όλα αυτά τα φερτά υλικά για περαιτέρω επεξεργασία. Είμαστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό.

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση