Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

0

Η  τηλεοπτική κάλυψη όλης της Στερεάς από τα περιφερειακά κανάλια, στο Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 7 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στην έδρα του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου, στα Καμένα Βούρλα ( Ξενοδοχείο Γαλήνη), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:  Διεκδίκηση πλήρους τηλεοπτικής κάλυψης περιφέρειας, από τα περιφερειακά κανάλια της Στερεάς.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 3ο: Αποχαρακτηρισμός της παλαιάς παραλιακής οδού Αιδηψός- Λιχάδα στον οικισμό Αγ. Νικόλαος, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 48/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου).

Θέμα 4ο: Έγκριση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση της 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 03).

Θέμα 6ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 8ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης (τρπ. 02)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2018.

Θέμα 9ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2018 (τροπ. 02)

Θέμα 10ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».

Θέμα 11ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2018.

Θέμα 13ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

Θέμα 14ο: Πρόταση ένταξης νέου ενάριθμου με τίτλο ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΑΛΤΡΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» στην ΣΑΜΠ066 που αφορά την εξόφληση δαπάνης σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

Θέμα 15ο: Έγκριση πρότασης ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

Θέμα 16ο: Έγκριση πρότασης αύξησης προϋπολογισμού και τροποποίησης υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ766 με τίτλο «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ».

Θέμα 17ο: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού κ πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2014ΕΠ06600014 και τίτλο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΓΑΥΡΟΣ (Γ΄ ΦΑΣΗ)» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

Θέμα 18ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2016ΕΠ06600007 και τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ- ΗΛΙΑ – Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

Θέμα 19ο: Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΔΕΗ Α.Ε., για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 € .

Θέμα 20ο: α) Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και συντήρηση των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. β) Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .

Θέμα 21ο: Εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων.

Θέμα 22ο: α) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “ Φυσική μαύρη επιτραπέζια ελιά με προβιοτικό δυναμικό: Δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος υψηλής προστιθέμενης αξίας με αυξημένη διατροφική αξία ”, και β) ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 23ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λοκρών, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΕ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 221.400,00€ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566, ενάριθμο 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 24ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 194.200,00€ που χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 566, ενάριθμο 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 25ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Περίφραξη Γυμνασίου – Λυκείου Ελάτειας».

Θέμα 26ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Περίφραξη Δημοτικού σχολείου Ελάτειας».

Θέμα 27ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 28ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Kαρπενησίου, για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 29ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση του έργου : «ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΙ: Διενέργεια Εθνολαογραφικής έρευνας, συλλογή στοιχείων- σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης του ως προϊόντος ΠΟΠ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 30ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για το έργο : Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της παλαιάς γέφυρας Μόρνου και αποκατάστασης αυτής ΠΕ Φωκίδας», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 31ο: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης για το έργο: Υδροδότηση Ορειβατικού Καταφυγείου Βαρδουσίων», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 32ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για το έργο: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ », εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 33ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης και παραρτήματος αυτής με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Άμφισσας, για το έργο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Θέμα 34ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., της πράξης με τίτλο: «Ανανέωση – επικαιροποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία των Ε/Β έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εκ μέρους της Π.Σ.Ε. και ορισμός εκπροσώπου της Π.Σ.Ε. με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης.

Θέμα 35ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το A’ τρίμηνο 2018. Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 36ο: 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 37ο: Από την Περιφερειακή Παράταξη «Η Στερεά σε νέα τροχιά» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος για τον βανδαλισμό του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης στη Λαμπούσα».

Θέμα 38ο: Από την Περιφερειακή Παράταξη « Η Στερεά σε νέα τροχιά » με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος για την συμπαράσταση των περιοχών που πλήττονται μετά τη δημιουργία της νέας σήραγγας Καλλιδρόμου».

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση