Eλλάδα: Τα 4+1 σημεία για την ανάπτυξή των Logistics

0

Παρά το προφανές συγκριτικό γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, ο τομέας των logistics είχε μάλλον περιορισμένη συνεισφορά σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, σε ευρώ, τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από την έκθεση της Eurobank Economy & Markets, για το φετινό Απρίλιο.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η ΑΠΑ του τομέα μεταφορών και αποθήκευσης, αντιστοιχούσε συνολικά σε 6,5% της συνολικής ΑΠΑ το 2016, από 8,0% της συνολικής ΑΠΑ το 2007, υπερβαίνοντας τα αντίστοιχα στοιχεία για την Ευρωζώνη ανέρχονται στο 5% του συνόλου ΑΕΠ το 2016 έναντι 4,9% της συνολικής ΑΠΑ το 2007. Ωστόσο, ο τομέας των logistics στην Ελλάδα παραμένει πίσω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόσο ως προς την ακαθάριστη αξία, όσο και αναφορικά με το δείκτη LPI της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο οποίος αφορά στη μέτρηση της ποιοτικής στάθμης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η πρόοδος, που επιτεύχθηκε κατά τα τελευταία έτη, αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, τις οποίες επέβαλαν τα τρία διαδοχικά προγράμματα προσαρμογής της Ελλάδας, σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση ορισμένων βασικών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, που σχετίζονται με τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρόλ’ αυτά, σύμφωνα με τη Eurobank, οι κινήσεις που έγιναν, αν και είναι σημαντικές, δεν είναι αρκετές.

ΠΕΝΤΕ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ LOGISTICS

  • Η ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας της χώρας μέσα από τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του Πειραιά και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μετά την ιδιωτικοποίησή τους, της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Βόρειου Αιγαίου με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών ελληνικών λιμανιών και αεροδρομίων και την ιδιωτικοποίηση της ΤραινΟΣΕ.
  • Το άνοιγμα της εγχώριας γης και σιδηροδρόμων στον τομέα των μεταφορών δημιουργεί ευκαιρίες για τη συμμετοχή διεθνών παραγόντων με αποτέλεσμα τη βελτίωση των δυνατοτήτων ανταγωνιστικότητας του τομέα.
  • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους μέσω και του περιορισμού της σχετικής γραφειοκρατίας, είναι σημαντική για να ανέλθει η Ελλάδα στο επίπεδο των κυριότερων ανταγωνιστών της.
  • Έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω της εισαγωγής know-how από το εξωτερικό, σε περιοχές που είναι υποανάπτυκτες ή αναπτυγμένες μόνο σε τοπικό επίπεδο.
  • Προσέλκυση των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα. Μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, όχι μόνο σε ακίνητα, αλλά και σε υποδομή για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και σε συναφείς υπηρεσίες, σε επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Θέλουμε να επισημάνουμε σχετικά ότι σύμφωνα με μελέτη του πρ. δ/ντα συμβούλου της ΛΑΡΚΟ, Κώστα Θανάσουλα, είχε προταθεί το λιμάνι της Λάρυμνας να επεκταθεί και να μετατραπεί σε λιμάνι για κοντέϊνερ. Μάλιστα απ’ ότι γνωρίζουμε είχαν προχωρήσει οι συζητήσεις, αλλά όπως πάντα στη χώρα μας όλοι δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Απαξιώθηκε η μελέτη και αν δεν έχει καταστραφεί, θα βρίσκεται κάπου καταχωνιασμένη. Η νέα Περιφερειακή Αρχή που θα προκύψει τον επόμενο χρόνο – γιατί όχι και η σημερινή – θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία σ’ ένα έργο ανάπτυξης για την περιοχή μας. Μπορεί ν’ ανταγωνίζεται αυτό του Πειραιά, όμως θα δώσει μεγάλη ώθηση στην ντόπια βιομηχανία, ενώ θ’ αποτελέσει και μια ανάσα για τη χειμαζόμενη εταιρία.

Τέτοια έργα χρειάζεται η Περιφέρεια, μαζί με την καλυτέρευση της οδικής διασύνδεσης, μεταξύ των πρωτευουσών των Περιφερειακών Ενοτήτων, που θ’ αποτελέσουν και την σύσφιξη των σχέσεων και ανάπτυξη της Περιφερειακής συνείδησης.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση