Ο δήμαρχος Θανάσης Μπουραντάς για το «πόθεν έσχες»

0

Ο δήμαρχος Κύμης- Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς βρίσκεται ανάμεσα στους 32 δημάρχους οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωπο με τον εισαγγελέα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των περιουσιακών στοιχείων του. Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς έστειλε εμπροθέσμως στις αρμόδιες αρχές τη δήλωση «πόθεν έσχες» για το έτος 2015 (χρήση 2014), ο φάκελος υποβολής δεν έφθασε εγκαίρως στον προορισμό του.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων -η οποία γινόταν για το έτος 2015 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (για το σύνολο των καταθέσεων χρησιμοποιούνταν τα Ε.Λ.Τ.Α) -ήταν η 26 Σεπτεμβρίου 2015.
Από το δήμαρχο δόθηκε για αποστολή στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 και από το ταχυδρομείο σύμφωνα με το αποδεικτικό εστάλη στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:47 το πρωί ως συστημένο.
Βεβαίως τέτοια ζητήματα (καθυστερήσεων, απώλειας ,φακέλων κλπ.) σταμάτησαν να δημιουργούνται από το 2016 και μετά οπότε καθιερώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες».
Θεωρούμε ότι το ζήτημα θα διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές με την κατάθεση των αποδεικτικών αποστολής μέσω των Ε.Λ.Τ.Α, οι ημερομηνίες των οποίων είναι εντός της προθεσμίας και μάλιστα πολύ νωρίτερα (12 ημέρες πριν) από τη λήξη της.

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση