Νέες θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Στερεάς Ελλάδας

0

Μετά την έγκριση σύναψης συνεργασίας με επτά (7) άτομα εξειδικευμένων επιστημονικών ειδικοτήτων και την εξασφάλιση είκοσι τριών (23) θέσεων απασχόλησης στο πλαίσιο προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, εγκρίθηκε και η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14)ακόμη ατόμων επικουρικού προσωπικού για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, μετά και τη δημοσίευση της Αριθ. 40317/Δ1/14113 (ΦΕΚ Β’/4413) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα εκδώσει σύντομα προκήρυξη για τη στελέχωση της κεντρικής υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων περιφερειακών μονάδων του, με τις εξής ειδικότητες:

Για την Κεντρική Υπηρεσία

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Φθιώτιδας (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Φθιώτιδας)

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Πληροφορικής
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ευβοίας (πρώην Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευβοίας)

  • Δύο (2) άτομα ειδικότητος ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Πέντε (5) άτομα ειδικότητος ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Φθιώτιδας (πρώην Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας)

  • Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  • Δύο (2) άτομα ειδικότητος ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
  • Ένα (1) άτομο ειδικότητος ΔΕ Τεχνικών (ειδικότητας Μαγείρων)

Η μισθολογική δαπάνη της απασχόλησης διάρκειας ενός χρόνου των παραπάνω, θα καλυφθεί αποκλειστικά από δεσμευμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση