Η πλατεία Μελισσοχωρίου αναβαθμίζεται

0

Τη σύμβαση του έργου “Βελτίωση και Αναβάθμιση Κεντρικής Πλατείας ΤΚ Μελισσοχωρίου του Δήμου Θηβαίων” υπέγραψε ο Δήμαρχος Θηβαίων χθές 10 Οκτωβρίου. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα 1, Μέτρο 2 «Συμπληρωματική πρόσκληση στην Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» του Πράσινου Ταμείου, με αρχικό προϋπολογισμό το ποσό των 128.500,00 €. 

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 66.406,63 € με ΦΠΑ, εκ των οποίων το ποσό των 58.278,44 € θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και το ποσό των 8.128,19 € θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στοχεύουν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της πλατείας Μελισσοχωρίου, η οποία αποτελεί το κεντρικό σημείο αναψυχής των πολιτών της κοινότητας και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: επίστρωση με τσιμεντόπλακες και με κυβόλιθους από ψυχρά υλικά για καλύτερη βιοκλιματική απόδοση, τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών με μεταλλικό σκελετό, τοποθέτηση επίστυλων απορριμματοδεκτών και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και νέων φωτιστικών σωμάτων. Σημειώνεται ότι στην επιφάνεια της πλατείας θα κατασκευαστεί επίσης όδευση τυφλών και ράμπα ΑΜΕΑ στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση