Περιορισμοί από την ΑΑΔΕ στις καταθέσεις των πινακίδων κυκλοφορίας

0

«Μπλόκο» στις ακινησίες των αυτοκινήτων που δεν φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάζει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ οι Εφορίες δεν θα δέχονται αιτήματα φορολογουμένων περί θέσης του οχήματός τους σε αναγκαστική ακινησία, τα οποία υποβάλλονται με το δικαιολογητικό της παρακράτησης των πινακίδων κυκλοφορίας από την Τροχαία, λόγω κυκλοφορίας του οχήματος ως ανασφάλιστου, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν – καταρχήν – παρακρατηθεί τα στοιχεία αυτά, καθώς η παρακράτηση αυτή δεν είναι πλέον δεσμευτική και αίρεται άμεσα με την καταβολή του σχετικού προστίμου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ έχει παρατηρηθεί κατάχρηση της δυνατότητας θέσης οχημάτων σε αναγκαστική ακινησία στις Δ.Ο.Υ. για λόγους που ανάγονται σε κατάσχεση/παρακράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας από δημόσια αρχή, υπενθυμίζεται ότι, όταν η κατάσχεση/παρακράτηση αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους (π.χ. 3, 6 ή 9 μηνών) τα σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά, και αυτό ανεξαρτήτως του εάν αφορούν υποχρεωτική παρακράτηση για το χρονικό αυτό διάστημα ή αφορούν παρακράτηση που αίρεται με την καταβολή τυχόν προβλεπόμενου προστίμου ή προσκόμισης δελτίου τεχνικού ελέγχου κλπ.

Ο περιορισμός στις προυποθέσεις για ακινησία των οχημάτων έγινε ώστε να μην πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας οι ιδιοκτήτες τους που τους έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες, ενώ υπάρχουν διατάξεις που καλύπτουν περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας οχήματος λόγω κλοπής είτε υπεξαίρεσης αυτού είτε ανωτέρας βίας.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση