Μία νέα δομή στη Σκύρο

0

Το Κέντρο Κοινότητας Σκύρου, μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4368
(ΦΕΚ 21 Α/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ.
14435/1135/29.03.2016, έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Σκοπός του είναι η υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που
υλοποιούνται στις περιοχές λειτουργίας τους.

Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Σκύρου.

Οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΠΑ 2014-2020. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο σταθμό υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε ενικό
επίπεδο.
Ωφελούμενοι είναι όλοι οι πολίτες της περιοχής, που θέλουν να κάνουν χρήση των παροχών και των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας.
Ειδικότερα όσοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άνεργοι/άνεργες,
μετανάστες, ΑΜEΑ και παιδιά, άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και κατά προτεραιότητα οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση