Δεκέμβριος 28, 2018

Ο Δήμος Χαλκιδέων γνωστοποιεί ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από όσους καταναλωτές έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της ΔΕΗ μέχρι και τις 21/9/2018. Η αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων Χρήστου Παγώνη, εξετάζει τις αιτήσεις πολιτών με χαμηλά εισοδήματα , προκειμένου να διαγραφεί μέρος τους χρέους τους και να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα της οικίας τους. Η επιτροπή λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2018   και μέχρι τώρα έχει εξετάσει 350 περίπου αιτήσεις από τις οποίες οι 220  έχουν γίνει δεκτές. Βασική προϋπόθεση είναι : 1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έως και τις 21/9/2018 και η αποσύνδεση να αφορά την κύρια κατοικία του αιτούντος. 2. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ, (ΦΕΚ4189/24-9-2018). Πληροφορίες στη Γραμματεία...