Ανοίγει η πλατφόρμα για τη διαγραφή παλαιών οφειλών – Ποια είναι τα τέσσερα βήματα

Με μία αίτηση στον ΕΦΚΑ θα μπορούν να πετύχουν διαγραφή χρεών και προστίμων οι διπλοασφαλισμένοι επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφοι. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αποδείξουν ότι η κανονική τους ασφάλιση ως το 2016 ήταν σε ένα Ταμείο και η

Με μία αίτηση στον ΕΦΚΑ θα μπορούν να πετύχουν διαγραφή χρεών και προστίμων οι διπλοασφαλισμένοι επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφοι.

Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αποδείξουν ότι η κανονική τους ασφάλιση ως το 2016 ήταν σε ένα Ταμείο και η δεύτερη ασφάλιση που τους ζητήθηκε στο παρελθόν ήταν αχρείαστη, και επομένως δε χρειάζεται να πληρώσουν αυτά που τους καταλογίστηκαν. Σε περίπτωση που πλήρωσαν τις εισφορές της διπλής ασφάλισης, δε θα πάρουν τίποτε πίσω, αλλά ό,τι έδωσαν θα συνυπολογιστεί στη σύνταξή τους.
Αν όμως χρωστούν εισφορές, δε θα αναζητηθούν και θα σβήσουν υπό όρους.
Η αίτηση δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για να αρχίσουν οι ηλεκτρονικές υποβολές, ωστόσο εκτιμάται πως αυτό θα γίνει στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ. Για τη διαγραφή οφειλών θα πρέπει να αποδεικνύεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα που έπρεπε να πληρώσει διπλή εισφορά. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Η διαγραφή χρεών επεκτείνεται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ εφόσον υπήρξαν διπλές εισφορές. Με την αίτηση και μέχρι την έκδοση απόφασης αναστέλλονται κατασχέσεις.

Αναλυτικά η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα:

 1. Ο ασφαλισµένος – οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα τις οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 2. Με την υποβολή της αίτησης ενηµερώνεται αυτόµατα το ΚΕΑΟ, το οποίο «παγώνει» τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών µέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτηµα.
 3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλαµβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν κρίσιµα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήµατος.
 4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήµατος, και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ διαγράφει τις οφειλές ή «ξεπαγώνει» τα αναγκαστικά µέτρα.

Ποιοι μπορούν να μπουν στη ρύθμιση

Η όλη διαδικασία που θα τεθεί σε εφαρμογή, θα διαγράφει οφειλές για τις οποίες υπάρχει «εύλογη αµφιβολία» όχι µόνο για την κύρια ασφάλιση, αλλά και για την επικουρική και την πρόνοια (εφάπαξ).

Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ασφαλισµένων που µπορούν να διαγράψουν οφειλές είναι:

 • Νέοι ασφαλισµένοι -πρώτη ασφάλιση µετά την 1η Ιανουαρίου του 1993- που ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες (π.χ. µπλοκάκι) και ταυτόχρονα µισθωτοί. Βάσει του νόµου 2084 του 1992, µπορούσαν να απαλλαγούν από τη δεύτερη υποχρεωτική ασφάλιση. Κυρίως λόγω άγνοιας ή αµέλειας, µερίδα εξ αυτών δεν προέβη σε επιλογή φορέα εντός 6 µηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης και «σέρνει» χρέη κυρίως στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου που διαγράφει τις οφειλές είναι η «πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην Ταµείο κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλο πρώην Ταµείο». Προσοχή: Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα «και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα», δηλαδή ακόµη και αν υπάρχουν οφειλές.
 • Επιχειρηµατίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς, µε αποτέλεσµα να διεκδικούνται οφειλές για τον ίδιο ασφαλιστικό χρόνο και από τα δύο πρώην Ταµεία. Μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών τους στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση για να διαγραφούν τα χρέη είναι: α. η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και β. να προκύπτει πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα.Οι νοµοθετικές προβλέψεις για την υπαγωγή των επαγγελµατιών, βιοτεχνών κι εµπόρων µε έδρα σε µικρά νησιά (π.χ. κάτω των 3.100 κατοίκων) και µικρά χωριά ή οικισµούς (π.χ. κάτω των 2.000 κατοίκων) στον ΟΓΑ, αντί του ΟΑΕΕ, µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τροποποιήθηκαν αρκετές φορές, µε αποτέλεσμα να έχουν προκύψει αλληλεπικαλύψεις ασφαλιστικών χρόνων ανάµεσα στα δυο πρώην Ταµεία.
 • Ακόμα και δηµοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισµένοι (πρώτη ασφάλιση έως 31 Δεκεµβρίου 1992) προερχόµενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα µπλοκάκι για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν µε χρέη στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έλαβε χώρα για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ.

Να σημειωθεί ότι προς διαγραφή υπολογίζονται µόνο χρέη που έχουν προκύψεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί από τους ασφαλισµένους έναντι των επίµαχων οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Αντίθετα, θα χρησιµοποιηθούν για την προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Η ρύθµιση εφαρµόζεται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόµη και αν η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει προχωρήσει µε δικαστική απόφαση.

Πηγή:dikaiologitika.gr

Με μία αίτηση στον ΕΦΚΑ θα μπορούν να πετύχουν διαγραφή χρεών και προστίμων οι διπλοασφαλισμένοι επαγγελματίες, αγρότες και δημοσιογράφοι.

Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αποδείξουν ότι η κανονική τους ασφάλιση ως το 2016 ήταν σε ένα Ταμείο και η δεύτερη ασφάλιση που τους ζητήθηκε στο παρελθόν ήταν αχρείαστη, και επομένως δε χρειάζεται να πληρώσουν αυτά που τους καταλογίστηκαν. Σε περίπτωση που πλήρωσαν τις εισφορές της διπλής ασφάλισης, δε θα πάρουν τίποτε πίσω, αλλά ό,τι έδωσαν θα συνυπολογιστεί στη σύνταξή τους.
Αν όμως χρωστούν εισφορές, δε θα αναζητηθούν και θα σβήσουν υπό όρους.
Η αίτηση δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ για να αρχίσουν οι ηλεκτρονικές υποβολές, ωστόσο εκτιμάται πως αυτό θα γίνει στα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΦΚΑ. Για τη διαγραφή οφειλών θα πρέπει να αποδεικνύεται η πλήρης ασφάλιση σε έναν φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα που έπρεπε να πληρώσει διπλή εισφορά. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα. Η διαγραφή χρεών επεκτείνεται σε επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ εφόσον υπήρξαν διπλές εισφορές. Με την αίτηση και μέχρι την έκδοση απόφασης αναστέλλονται κατασχέσεις.

Αναλυτικά η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα βήµατα:

 1. Ο ασφαλισµένος – οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα τις οφειλές του οποίου ζητεί να διαγραφούν. Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον ΕΦΚΑ σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
 2. Με την υποβολή της αίτησης ενηµερώνεται αυτόµατα το ΚΕΑΟ, το οποίο «παγώνει» τις διαδικασίες εκτέλεσης των αναγκαστικών µέτρων που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη για εύλογο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να εξεταστεί και να εκκαθαριστεί το αίτηµα.
 3. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αναλαµβάνουν να ελέγξουν τον ασφαλιστικό βίο του αιτούντος και να διασταυρώσουν κρίσιµα στοιχεία, ώστε να καταλήξουν σε διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των χρεών ή την απόρριψη του αιτήµατος.
 4. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαβιβάζουν στο ΚΕΑΟ την πράξη διαγραφής ή την απόρριψη του αιτήµατος, και αντιστοίχως το ΚΕΑΟ διαγράφει τις οφειλές ή «ξεπαγώνει» τα αναγκαστικά µέτρα.

Ποιοι μπορούν να μπουν στη ρύθμιση

Η όλη διαδικασία που θα τεθεί σε εφαρμογή, θα διαγράφει οφειλές για τις οποίες υπάρχει «εύλογη αµφιβολία» όχι µόνο για την κύρια ασφάλιση, αλλά και για την επικουρική και την πρόνοια (εφάπαξ).

Οι πρώτες τρεις κατηγορίες ασφαλισµένων που µπορούν να διαγράψουν οφειλές είναι:

 • Νέοι ασφαλισµένοι -πρώτη ασφάλιση µετά την 1η Ιανουαρίου του 1993- που ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες (π.χ. µπλοκάκι) και ταυτόχρονα µισθωτοί. Βάσει του νόµου 2084 του 1992, µπορούσαν να απαλλαγούν από τη δεύτερη υποχρεωτική ασφάλιση. Κυρίως λόγω άγνοιας ή αµέλειας, µερίδα εξ αυτών δεν προέβη σε επιλογή φορέα εντός 6 µηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης και «σέρνει» χρέη κυρίως στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου που διαγράφει τις οφειλές είναι η «πλήρης ασφάλιση σε έναν πρώην Ταµείο κύριας ασφάλισης κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από άλλο πρώην Ταµείο». Προσοχή: Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα «και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα», δηλαδή ακόµη και αν υπάρχουν οφειλές.
 • Επιχειρηµατίες που εξαιρούνταν από τον ΟΑΕΕ και ασφαλίζονταν στον πρώην ΟΓΑ µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τα οποία τροποποιούνταν κατά καιρούς, µε αποτέλεσµα να διεκδικούνται οφειλές για τον ίδιο ασφαλιστικό χρόνο και από τα δύο πρώην Ταµεία. Μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών τους στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση για να διαγραφούν τα χρέη είναι: α. η υπαγωγή στους δύο φορείς να έγινε για την ίδια δραστηριότητα και β. να προκύπτει πλήρης ασφάλιση στον πρ. ΟΓΑ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόµα και όταν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά το επίµαχο χρονικό διάστηµα.Οι νοµοθετικές προβλέψεις για την υπαγωγή των επαγγελµατιών, βιοτεχνών κι εµπόρων µε έδρα σε µικρά νησιά (π.χ. κάτω των 3.100 κατοίκων) και µικρά χωριά ή οικισµούς (π.χ. κάτω των 2.000 κατοίκων) στον ΟΓΑ, αντί του ΟΑΕΕ, µε πληθυσµιακά και εισοδηµατικά κριτήρια τροποποιήθηκαν αρκετές φορές, µε αποτέλεσμα να έχουν προκύψει αλληλεπικαλύψεις ασφαλιστικών χρόνων ανάµεσα στα δυο πρώην Ταµεία.
 • Ακόμα και δηµοσιογράφοι παλαιοί ασφαλισµένοι (πρώτη ασφάλιση έως 31 Δεκεµβρίου 1992) προερχόµενοι από το πρώην ΤΣΠΕΑΘ που διατηρούσαν παράλληλα µπλοκάκι για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και βρέθηκαν µε χρέη στον ΟΑΕΕ. Προϋπόθεση είναι η υπαγωγή στους δύο φορείς να έλαβε χώρα για δηµοσιογραφικές υπηρεσίες και η πλήρης ασφάλιση στο πρ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η διαγραφή οφειλών από τον πρ. ΟΑΕΕ.

Να σημειωθεί ότι προς διαγραφή υπολογίζονται µόνο χρέη που έχουν προκύψεις έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016. Ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί από τους ασφαλισµένους έναντι των επίµαχων οφειλών δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Αντίθετα, θα χρησιµοποιηθούν για την προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης. Η ρύθµιση εφαρµόζεται σε υποθέσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, ακόµη και αν η υπαγωγή στην ασφάλιση έχει προχωρήσει µε δικαστική απόφαση.

Πηγή:dikaiologitika.gr

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *