Σούπερ γρήγορο ίντερνετ για τους πολίτες

0

Το «πράσινο φως» για επιδότηση της δράσης του Super Fast Broadband (SFBB), με 50 εκατ. ευρώ ετησίως, για την απόκτηση από τους πολίτες γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων Ίντερνετ -τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps- άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το «πράσινο φως» για επιδότηση της δράσης του Super Fast Broadband (SFBB), με 50 εκατ. ευρώ ετησίως, για την απόκτηση από τους πολίτες γραμμών υπερυψηλών ταχυτήτων Ίντερνετ -τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα άμεσης αναβάθμισης σε 1 Gbps- άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν, με βάση τους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, ενέκρινε την διάθεση χρηματικών κουπονιών στους συνδρομητές με στόχο την υποστήριξη της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών με ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο.

Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος, ενώ ταυτόχρονα θα περιορίσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών που θα χρησιμοποιούν ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ήδη, υπάρχουν υποδομές κατάλληλες για την παροχή αυτών των υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλά το ποσοστό χρήσης τους παραμένει χαμηλό. Η Ε.Ε τονίζει ότι με τα χρηματικά κουπόνια θα υποστηριχθεί η μεγαλύτερη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς θα καλύπτεται μέρος των δαπανών εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού και του μηνιαίου τέλους για περίοδο έως και 24 μηνών. Σημειώνεται, ότι οι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιούν τα κουπόνια αυτά μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2020.

Κρατικές ενισχύσεις

Η Ελλάδα κατέθεσε τη συγκεκριμένη δράση-πρόταση προς αξιολόγηση από την Ε.Ε, με βάση τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, παρά το γεγονός ότι η δράση αυτή απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές, συνιστά κρατική ενίσχυση υπέρ των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μέσω των υφιστάμενων ευρυζωνικών υποδομών.

Ωστόσο, η Κομισιόν συνέστησε στην Ελλάδα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε αθέμιτη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Μεταξύ άλλων, η Κομισιόν ζήτησε ελέγχους, προκειμένου το σύστημα των κουπονιών να μην χρησιμοποιείται απλώς για την αντικατάσταση υφιστάμενων συνδρομών Ίντερνετ με άλλες ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων.

Επίσης, το σύστημα των κουπονιών θα πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερή αξιολόγηση όσον αφορά τον αντίκτυπό του στους πολίτες. Τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης θα υποβληθούν στην Ε.Ε από την Ελλάδα έως το Δεκέμβριο του 2021.

Στη βάση αυτή, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ότι θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. που καθορίζονται από το ψηφιακό θεματολόγιο και ειδικότερα από το κεφάλαιο «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit».

Ψηφιακές επιδόσεις

«Σύμφωνα με το Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2018 (DESI 2018), η Ελλάδα εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε., όσον αφορά τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας. Ένας από τους κύριους λόγους είναι η τιμή των σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της Ε.Ε.», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ανακοίνωσε: «Η Ελλάδα, ύστερα από συντονισμένες πρωτοβουλίες, πρωτοπορεί στην καθιέρωση τέτοιων πολιτικών, ενώ για πρώτη φορά η Ε.Ε. ενέκρινε σύστημα επιδότησης με κουπόνια ύψους 50 εκατ. ευρώ, για ταχύτερες ευρυζωνικές υπηρεσίες».

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση