Κονδύλι 3,6 εκατ. ευρώ για ενίσχυση της έρευνας στην Περιφέρεια Στερεάς

0

Μία νέα δράση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών πρόκειται να υλοποιηθεί, από τον Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη.

Τα ερευνητικά έργα της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθούν από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) και Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα στις αντίστοιχες Περιφέρειες, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά και ενδυναμώνοντας ή επεκτείνοντας τις υφιστάμενες υποδομές και εξοπλισμό.

Οι Περιφέρειες που πρόκειται να ενισχυθούν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος είναι: Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Ειδικότερα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναμένεται να ενισχυθεί με το ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση