Διευκρινήσεις για την “απορρύπανση” του Ασωπού ζητεί από την Περιφέρεια ο Θανάσης Σκούμας

Με αίτησή του στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς, ο πρώην Δήμαρχος Θήβας και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Σκούμας, ζητεί έγγραφες διευκρινήσεις για τις έρευνες, τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες που έχουν διενεργηθεί στα απόβλητα και τα επιφανειακά ύδατα του Ασωπού, όπως επίσης και τα αποτελέσματα αυτών από το 2015 έως σήμερα. Με ιδιαίτερα καυστικό […]

11 Φεβρουαρίου 2019

του/της Newsroom

Με αίτησή του στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς, ο πρώην Δήμαρχος Θήβας και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Σκούμας, ζητεί έγγραφες διευκρινήσεις για τις έρευνες, τους ελέγχους και τις δειγματοληψίες που έχουν διενεργηθεί στα απόβλητα και τα επιφανειακά ύδατα του Ασωπού, όπως επίσης και τα αποτελέσματα αυτών από το 2015 έως σήμερα.

Με ιδιαίτερα καυστικό ύφος, ακόμα και μέσω του έγγραφου αιτήματος που υπέβαλε, ζητά διευκρινίσεις καθώς ήδη ο Περιφερειάρχης Στερεάς μιλά για μια ριζική τομή που επέφερε η Περιφέρεια στο καυτό αυτό θέμα.

“Επειδή το θέμα της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα”, αναφέρει ο κ.Σκούμας παρουσιάζοντας το πρόβλημα όπωε αυτό επεκτείνεται και στην περιοχή του “έχει παραπεμφθεί στις μπίζνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση με τον Μπακογιάννη, με στόχο και προτεραιότητα την απαλλαγή των βιομηχανιών-ρυπαντών από τις τεράστιες ευθύνες, καθώς και των πολιτικών στελεχών, από τις επίσης τεράστιες ευθύνες και επειδή η ίδια μας η ζωή έχει παραδοθεί στα κέρδη τους και στις κονόμες τους, ζητάμε απαντήσεις.

Στη Θήβα, απαξιώθηκαν οι υδρευτικές γεωτρήσεις από την επιβάρυνση των υδάτων από το εξασθενές χρώμιο, και υποχρεώθηκε η Θήβα και οι κοινότητες της, σε δαπάνες κατασκευής διυλιστηρίου και εγκαταστάσεις για λήψη νερού από το κανάλι του Μόρνου. Το νερό της δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ύδρευση. Και το έγκλημα συνεχίζεται, αφού κυβέρνηση και περιφέρεια προανήγγειλαν λύση, χωρίς να πληρώσουν οι ένοχοι και χωρίς να έχουμε κανένα στοιχείο για το τι γίνεται τα τελευταία χρόνια έως και σήμερα.”

Στην αίτηση του δικηγόρου Θηβών και δημοτικού συμβούλου του Δήμου Θηβαίων, Θανάση Σκούμα, αναφέρεται:

Με την παρούσα αίτηση μου, ζητώ να μου γνωρίσετε εγγράφως, τις παρακάτω ζητούμενες πληροφορίες, δυνάμει και των διατάξεων του ν. 3422/2005, καθώς και εξ αιτίας της σοβαρής ρύπανσης στην περιοχή του Ασωπού, που είχε διαπιστωθεί τα προηγούμενα έτη, ως αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτει από την τον Οργανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 1.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) ανάγονται ιδίως στον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων της περιφέρειας, καθώς και στη μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ανάγονται ιδίως στη διαφύλαξη και βελτίωση της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού, στην εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο, την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας, την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων, τη λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής, την επιβολή κυρώσεων, την έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας

Κατόπιν αυτών ζητώ να με πληροφορήσετε εγγράφως:
1. Ποιες έρευνες, έλεγχοι και δειγματοληψίες των απόβλητων και επιφανειακών υδάτων έγιναν, και πότε έγιναν και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και δειγματοληψιών από το 2015 έως σήμερα. 1.1.Παρακαλώ να μου χορηγήσετε, ακριβή αντίγραφα για κάθε ένα έλεγχο και δειγματοληψία σας. 1.2. Θα ήθελα επίσης να με πληροφορήσετε, ποια ήταν η αξιολόγηση των δειγματοληψιών αυτών και σε ποιες ενέργειες προβήκατε κατόπιν;

2.Το κλιμάκιο της Υπηρεσίας σας, που είναι γνωστό ως ΚΕΠΠΕ, αν υφίσταται, ποιους ελέγχους έκανε από το 2015 στην περιοχή του Ασωπού, ήτοι σε ποιες ελεγχόμενες εταιρείες και πρόσωπα, και ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε ακριβή αντίγραφα των αποτελεσμάτων αυτών για εκάστη περίπτωση.

3. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε ρυπαντές, από την αρχή του 2015 έως σήμερα αναφορικά με τον Ασωπό, ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές, ποιοι οι ρυπαντές και ποια τα στοιχεία αυτών των περιπτώσεων;

4. Παρακαλώ επίσης να μου γνωρίσετε, εάν έχει σταματήσει η ρύπανση των υδάτων κλπ, σε σχέση με τον Ασωπό, που διαπιστώθηκε από το έτος 2010. Αν διαπιστώσατε τους υπαίτιους της ρύπανσης αυτής και ποιοι είναι αυτοί; Αν δεν έχει σταματήσει η ρύπανση, παρακαλώ να μου γνωρίσετε ποια μέτρα έχετε λάβει για την ανάσχεσή της;

5. Τέλος, θα ήθελα να μου γνωρίσετε, αν υπάρχουν από το 2015 και μετά, έλεγχοι και αυτοψίες από την Κρατική Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, σχετικά με τον Ασωπό και την περιοχή του, και αν έχουν γίνει, ποια είναι τα αποτελέσματα εκάστης αυτοψίας; Παρακαλώ για την χορήγηση αντιγράφων”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

17 Μαΐου 2024