Τετάρτη, Αύγουστος 12

Ταλαιπωρίας συνέχεια για τα αναδρομικά ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

0

Σε «αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, μεταξύ αυτών και ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση στον ΕΦΚΑ (είτε σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά) στην προσπάθειά τους να κατοχυρώσουν για ένα εξάμηνο τη μη παραγραφή των αναδρομικών που δικαιούνται.

Σε περίπτωση ωστόσο που ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σχετικά με το αίτημα των αρχικών αιτήσεων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα επιστροφής αναδρομικών.

Αυτό θα πρέπει να γίνει, σύµφωνα µε τους φοροτεχνικούς, ώστε να µη χάσουν το δικαίωµα για το έτος 2013, το οποίο παραγράφεται λόγω του ότι έχει παρέλθει η 5ετία µέσα στην οποία µπορεί κάποιος να στραφεί νοµικά κατά του ∆ηµοσίου.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ενέργειες των συνταξιούχων δεν ολοκληρώνονται µε την αίτηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ασκήσουν και αγωγή κατά του δηµοσίου διεκδικώντας τον καταργημένο 13ο και ο 14ος µισθό από 1/1/2013.

Σύμφωνα με κάποιους πρώτους υπολογισμούς, για έναν χαμηλοσυνταξοιούχο αγρότη (340 ευρώ) θα πρέπει να υπάρξει επιστροφή δύο µισθών ανά έτος, δηλαδή συνολικό ποσό 4.000 ευρώ περίπου (για την εξαετία 2013-2018).

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση