Καταγγελία συλλόγου εκπαιδευτικών Λιβαδειάς

O Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. περιφέρειας Λιβαδειάς καταγγέλει την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων Στερεάς Ελλάδας. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει: “Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. περιφέρειας Λιβαδειάς καταγγέλλει τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) Στερεάς Ελλάδας (Θερμοπύλες & Λιβαδειά) για το σχολικό έτος 2018-2019 και τις πρακτικές αδιαφάνειας που εφαρμόστηκαν !! Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ, […]

3 Φεβρουαρίου 2019

του/της Newsroom

O Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. περιφέρειας Λιβαδειάς καταγγέλει την επιλογή συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων Στερεάς Ελλάδας.
Όπως συγκεκριμένα αναφέρει:
“Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. περιφέρειας Λιβαδειάς καταγγέλλει τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) Στερεάς Ελλάδας (Θερμοπύλες & Λιβαδειά) για το σχολικό έτος 2018-2019 και τις πρακτικές αδιαφάνειας που εφαρμόστηκαν !!
  1. Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του ΥΠΠΕΘ, συντάσσονται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια προτάσεις αξιολογικής σειράς κατάταξης των εκπαιδευτικών με βάση συγκεκριμένα προσόντα επιλογής. Όμως, ο Υπουργός Παιδείας αγνόησε την αξιολογική σειρά κατάταξης του ΑΠΥΣΠΕ Στερεάς Ελλάδας, καθώς ο πρώτος στη σειρά κατάταξης συνάδελφος δεν επιλέχτηκε (!!), ούτε στην πρώτη (Θερμοπύλες) ούτε στη δεύτερη (Λιβαδειά) επιλογή του, ως Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων.
  2. Η υπουργική απόφαση ορισμού Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκε στις 4/12/2018 και εστάλη αυθημερόν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ώστε να υποβάλλουν τις ενδεχόμενες ενστάσεις τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών που η ίδια η προκήρυξη ανέφερε. Η υπουργική απόφαση, όμως, δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας μόλις στις 16/1/2019, δηλαδή 44 μέρες μετά την έκδοσή της και ενώ οι επιλεχθέντες ασκούν ήδη τα καθήκοντά τους !! Και αυτό έγινε μόνο μετά από την έγγραφη παρέμβαση του Συλλόγου μας στις 21/12/2018 προς το Υπουργείο Παιδείας.
    Θα παραμείνει, πάντως, αναπάντητο το εύλογο ερώτημα: πόσους μήνες μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης είχε πρόθεση -αν είχε- η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας να τη δημοσιοποιήσει ώστε οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα της ένστασης και ενώ η λειτουργία των ΣΕΠ συνεχίζεται;
Τέτοιου είδους συμπεριφορές και διοικητικές πρακτικές δεν γίνονται αποδεκτές και αποδοκιμάζονται από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας”.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

20 Μαΐου 2024