Έκθεση της Κομισιόν: οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες

0

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της, σχετικά με την ισότητα γυναικών και ανδρών στην ΕΕ.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης δείχνουν ότι, αν και υπάρχουν σημάδια προόδου όσον αφορά στην ισότητα των φύλων, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες σε πολλούς τομείς:

  • Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην ΕΕ έφτασε στο πρωτοφανές υψηλό επίπεδο του 66,4 % το 2017, αλλά η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Το περασμένο έτος, οκτώ κράτη μέλη έλαβαν συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβακία).
  • Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας, με μισθούς κατά μέσο όρο 16 % χαμηλότερους από τους αντίστοιχους των ανδρών. Σε ορισμένες χώρες, άνω του 10 % των ηλικιωμένων γυναικών δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις δαπάνες της απαραίτητης ιατρικής μέριμνας.
  • Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις. Μόνο 6 από τα 28 εθνικά κοινοβούλια σε όλη την ΕΕ έχουν επικεφαλής γυναίκες και επτά στα δέκα μέλη εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ είναι άνδρες.
  • Στον επιχειρηματικό κόσμο, μόνο το 6,3 % των θέσεων διευθύνοντος συμβούλου σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες στην ΕΕ, καταλαμβάνονται από γυναίκες.

Το έργο της Επιτροπής αφορά πέντε τομείς προτεραιότητας:

  • αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών.
  • μείωση του χάσματος στους μισθούς, τις αποδοχές και τις συντάξεις λόγω φύλου.
  • προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων.
  • καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και προστασία και στήριξη των θυμάτων.
  • προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση