«Ξεκλείδωσε» η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του αρδευτικού στον Ορχομενό

0

Με την επίσημη έγκριση χρηματοδότησης ύψους 5,1 εκατ ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω του προγράμματος «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων», η κατασκευή του αρδευτικού συστήματος στην περιοχή Αναδασμού στον Ορχομενό, βαίνει προς ολοκλήρωση.

Η σχετική μελέτη αφορά στην επέκταση του κλειστού κυκλώματος άδρευσης στην κτηματική έκταση του Αναδασμού που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα (περιοχή Ι) και περιλαμβάνει την υδροληψία από την Αρδευτική Διώρυγα και το δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού (Αγωγοί – Αντλιοστάσιο – Δεξαμενή Αναρρύθμισης).

Η περιοχή του Αναδασμού Ορχομενού είναι συνολικής έκτασης 13.175 στρεμμάτων, σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη που εκπόνησε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ, η οποία χωρίσθηκε σε δύο ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα:

  • το δίκτυο της περιοχής Ι που περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα αναδασμού το οποίο αφορά στην παρούσα μελέτη και
  • το δίκτυο της περιοχής ΙΙ που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα αναδασμού, το οποίο και κατασκευάστηκε και λειτουργεί.

Ο διαχωρισμός αυτός υπαγορεύτηκε από τις διαθέσιμες πηγές νερού, οι οποίες είναι για μεν την περιοχή Ι, οι «Πηγές Χαρίτων», για δε την περιοχή ΙΙ τα νερά του Κηφισού και οι γεωτρήσεις στην περιοχή «Γύφτισσα».

Η συνολική έκταση της περιοχής I είναι 5.535 στρέμματα και περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής NATURA 2000 «Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού». Η έκταση με κωδικό GR2410001, που έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης, καταλαμβάνει συνολική έκταση 1.305 στρεμμάτων, εντός της μικτής έκτασης του  υπό μελέτη  έργου.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που αναμένεται να λύσει οριστικά τα χρόνια προβλήματα άρδευσης της περιοχής του Ορχομενού, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του αναδασμού» σχολίασε ο βουλευτής Βοιωτίας, Νίκος Θηβαίος.

 

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση