Οδηγός της δαιδαλώδους εκλογικής διαδικασίας από το Δ.Δελφών

Με δομένη την την πολυπλοκότητα του νέου εκλογικού συστήματος για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, η Δημοτική Αρχή Δελφών αποφάσισε να διευκολύνει τη διαδικασία με ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του συστήματος, όπως έχει διαμορφωθεί με τις πρόσφατες

Με δομένη την την πολυπλοκότητα του νέου εκλογικού συστήματος για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, η Δημοτική Αρχή Δελφών αποφάσισε να διευκολύνει τη διαδικασία με ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του συστήματος, όπως έχει
διαμορφωθεί με τις πρόσφατες αλλαγές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Όπως διευκρινίζεται, για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, της 26ης Μαΐου 2019 (δεύτερος γύρος την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019) οι Υπηρεσίες του Δήμου (Δημοτολόγια κ.λπ.) θα είναι στη διάθεση όλων των δημοτών για κάθε διευκρίνιση, ακόμα και μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Όσον αφορά τουλάχιστον στις εκλογές, οι Κοινότητες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήριο πλέον το Μόνιμο Πληθυσμό της Απογραφής του 2011: α) αυτές με πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων, β) αυτές με πληθυσμό 300 έως 2.000 κατοίκων και γ) αυτές με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων.

Κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους. Στο Δήμο Δελφών αυτές είναι  οι εξής15

Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος, Αποστολιά, Βάργιανη, Δροσοχώρι,
Καστριώτισσα, Μουσουνίτσα, Οινοχώρι, Πανουργιάς, Πεντεόρια
(μεταπίπτει πλέον σ’ αυτήν την κατηγορία με βάση το μόνιμο πληθυσμό),
Προσήλιο, Πυρά, Σκλήθρο, Στρώμη και Τριταία.

Στις Κοινότητες αυτές εκδίδεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων (με αλφαβητική σειρά) για το αξίωμα του Προέδρου της Κοινότητας.

Τα ψηφοδέλτια τα εκτυπώνει ο Δήμος Δελφών με δική του δαπάνη, επιμέλεια και ευθύνη.

Ο υποψήφιος που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας.

 

Κοινότητες από 300 έως 2.000 κατοίκους. Στο Δήμο Δελφών αυτές είναι 18

Αγία Ευθυμία, Άγιοι Πάντες, Αθανάσιος Διάκος, Βουνιχώρα, Γραβιά,
Δελφοί, Δεσφίνα (μεταπίπτει πλέον σ’ αυτήν την κατηγορία με βάση το μόνιμο
πληθυσμό), Ελαιώνας, Επτάλοφος, Καλοσκοπή, Καστέλλια, Κίρρα, Λιλαία,
Μαριολάτα, Μαυρολιθάρι, Πολύδροσος, Σερνικάκι και Χρισσό.

Αυτές εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια με το σύστημα των Συνδυασμών. Οι Συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε πλήρως αυτόνομοι (να έχουν συγκροτηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη Κοινότητα), είτε να υπάγονται σε κάποιον κεντρικό Δημοτικό Συνδυασμό.

Σε κάθε περίπτωση, η κάλπη της Κοινότητας είναι ξεχωριστή από την κάλπη του Δήμου

Από τους Συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στην κοινοτική κάλπη, θα εκλεγεί με αναλογικό αντιπροσωπευτικό τρόπο το πενταμελές Συμβούλιο.

Εν συνεχεία οι πέντε εκλεγέντες σύμβουλοι θα εκλέξουν μεταξύ τους, με εσωτερική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο της Κοινότητας (δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι πρώτοι σε σταυρούς από τους δύο πρώτους σε ψήφους Συνδυασμούς της Κοινότητας).

 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων. Στο Δήμο Δελφών αυτές πλέον είναι μόνο τριες, η Άμφισσα, το Γαλαξίδι και η Ιτέα.

Αυτές εκλέγουν επταμελή Συμβούλια με το σύστημα των Συνδυασμών. Οι Συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε πλήρως αυτόνομοι (να έχουν συγκροτηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη Κοινότητα), είτε να υπάγονται σε κάποιον κεντρικό Δημοτικό Συνδυασμό.

Σε κάθε περίπτωση, η κάλπη της Κοινότητας είναι ξεχωριστή από την κάλπη του Δήμου.

Από τους Συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στην κοινοτική κάλπη, θα εκλεγεί με αναλογικό αντιπροσωπευτικό τρόπο το επταμελές Συμβούλιο. Εν συνεχεία οι επτά εκλεγέντες σύμβουλοι θα εκλέξουν μεταξύ τους, με εσωτερική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο της Κοινότητας (δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι πρώτοι σε σταυρούς από τους δύο πρώτους σε ψήφους  Συνδυασμούς της Κοινότητας).

* Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκλογές για τις Κοινότητες ολοκληρώνονται υποχρεωτικά σ’ έναν γύρο (αυτόν της 26ης Μαΐου).

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγεται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής μόνο σ’ έναν γύρο (αυτόν της 26ης Μαΐου).

Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί διαρθρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους κατά εκλογικές περιφέρειες. Αυτές ταυτίζονται με τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας που είναιοκτώ (Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, Καλλιέων καιαρνασσού).

Τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών καταρτίζονται με την εξής λογική: Στο πάνω μέρος τίθενται οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της συγκεκριμένης Δημοτικήςνότητας και στο κάτω μέρος οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητας του Δήμου.

Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει σταυρό (μέχρι έναν) και στους υποψηφίους που προέρχονται από τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί σ’ έναν ή σε δύο γύρους εκλογών. Αν στον πρώτο γύρο (26 Μαΐου) κάποιος υποψήφιος Δήμαρχος συγκεντρώσει ποσοστό 50% +1, τότε εκλέγεται Δήμαρχος Δελφών.

Αν δεν συμβεί αυτό, τότε ακολουθεί δεύτερος γύρος (στις 2 Ιουνίου), μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των δύο πρώτων Συνδυασμών. Δήμαρχος Δελφών εκλέγεται όποιος επικρατήσει σ’ αυτήν την ψηφοφορία.

Με δομένη την την πολυπλοκότητα του νέου εκλογικού συστήματος για τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, η Δημοτική Αρχή Δελφών αποφάσισε να διευκολύνει τη διαδικασία με ενημερωτικό σημείωμα που περιλαμβάνει τις βασικές αρχές του συστήματος, όπως έχει
διαμορφωθεί με τις πρόσφατες αλλαγές του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ.

Όπως διευκρινίζεται, για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, της 26ης Μαΐου 2019 (δεύτερος γύρος την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019) οι Υπηρεσίες του Δήμου (Δημοτολόγια κ.λπ.) θα είναι στη διάθεση όλων των δημοτών για κάθε διευκρίνιση, ακόμα και μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Όσον αφορά τουλάχιστον στις εκλογές, οι Κοινότητες χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, με κριτήριο πλέον το Μόνιμο Πληθυσμό της Απογραφής του 2011: α) αυτές με πληθυσμό μικρότερο των 300 κατοίκων, β) αυτές με πληθυσμό 300 έως 2.000 κατοίκων και γ) αυτές με πληθυσμό
μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων.

Κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους. Στο Δήμο Δελφών αυτές είναι  οι εξής15

Άγιος Γεώργιος, Άγιος Κωνσταντίνος, Αποστολιά, Βάργιανη, Δροσοχώρι,
Καστριώτισσα, Μουσουνίτσα, Οινοχώρι, Πανουργιάς, Πεντεόρια
(μεταπίπτει πλέον σ’ αυτήν την κατηγορία με βάση το μόνιμο πληθυσμό),
Προσήλιο, Πυρά, Σκλήθρο, Στρώμη και Τριταία.

Στις Κοινότητες αυτές εκδίδεται ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων (με αλφαβητική σειρά) για το αξίωμα του Προέδρου της Κοινότητας.

Τα ψηφοδέλτια τα εκτυπώνει ο Δήμος Δελφών με δική του δαπάνη, επιμέλεια και ευθύνη.

Ο υποψήφιος που θα λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας.

 

Κοινότητες από 300 έως 2.000 κατοίκους. Στο Δήμο Δελφών αυτές είναι 18

Αγία Ευθυμία, Άγιοι Πάντες, Αθανάσιος Διάκος, Βουνιχώρα, Γραβιά,
Δελφοί, Δεσφίνα (μεταπίπτει πλέον σ’ αυτήν την κατηγορία με βάση το μόνιμο
πληθυσμό), Ελαιώνας, Επτάλοφος, Καλοσκοπή, Καστέλλια, Κίρρα, Λιλαία,
Μαριολάτα, Μαυρολιθάρι, Πολύδροσος, Σερνικάκι και Χρισσό.

Αυτές εκλέγουν πενταμελή Συμβούλια με το σύστημα των Συνδυασμών. Οι Συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε πλήρως αυτόνομοι (να έχουν συγκροτηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη Κοινότητα), είτε να υπάγονται σε κάποιον κεντρικό Δημοτικό Συνδυασμό.

Σε κάθε περίπτωση, η κάλπη της Κοινότητας είναι ξεχωριστή από την κάλπη του Δήμου

Από τους Συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στην κοινοτική κάλπη, θα εκλεγεί με αναλογικό αντιπροσωπευτικό τρόπο το πενταμελές Συμβούλιο.

Εν συνεχεία οι πέντε εκλεγέντες σύμβουλοι θα εκλέξουν μεταξύ τους, με εσωτερική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο της Κοινότητας (δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι πρώτοι σε σταυρούς από τους δύο πρώτους σε ψήφους Συνδυασμούς της Κοινότητας).

 

Κοινότητες άνω των 2.000 κατοίκων. Στο Δήμο Δελφών αυτές πλέον είναι μόνο τριες, η Άμφισσα, το Γαλαξίδι και η Ιτέα.

Αυτές εκλέγουν επταμελή Συμβούλια με το σύστημα των Συνδυασμών. Οι Συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε πλήρως αυτόνομοι (να έχουν συγκροτηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη Κοινότητα), είτε να υπάγονται σε κάποιον κεντρικό Δημοτικό Συνδυασμό.

Σε κάθε περίπτωση, η κάλπη της Κοινότητας είναι ξεχωριστή από την κάλπη του Δήμου.

Από τους Συνδυασμούς που θα λάβουν μέρος στην κοινοτική κάλπη, θα εκλεγεί με αναλογικό αντιπροσωπευτικό τρόπο το επταμελές Συμβούλιο. Εν συνεχεία οι επτά εκλεγέντες σύμβουλοι θα εκλέξουν μεταξύ τους, με εσωτερική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο της Κοινότητας (δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι πρώτοι σε σταυρούς από τους δύο πρώτους σε ψήφους  Συνδυασμούς της Κοινότητας).

* Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι εκλογές για τις Κοινότητες ολοκληρώνονται υποχρεωτικά σ’ έναν γύρο (αυτόν της 26ης Μαΐου).

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγεται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής μόνο σ’ έναν γύρο (αυτόν της 26ης Μαΐου).

Οι Δημοτικοί Συνδυασμοί διαρθρώνουν τα ψηφοδέλτιά τους κατά εκλογικές περιφέρειες. Αυτές ταυτίζονται με τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας που είναιοκτώ (Άμφισσας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς, Δελφών, Δεσφίνας, Ιτέας, Καλλιέων καιαρνασσού).

Τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών καταρτίζονται με την εξής λογική: Στο πάνω μέρος τίθενται οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της συγκεκριμένης Δημοτικήςνότητας και στο κάτω μέρος οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι απ’ όλες τις άλλες Δημοτικές Ενότητας του Δήμου.

Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να θέσει σταυρό (μέχρι έναν) και στους υποψηφίους που προέρχονται από τις άλλες Δημοτικές Ενότητες.

 

ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος μπορεί να εκλεγεί σ’ έναν ή σε δύο γύρους εκλογών. Αν στον πρώτο γύρο (26 Μαΐου) κάποιος υποψήφιος Δήμαρχος συγκεντρώσει ποσοστό 50% +1, τότε εκλέγεται Δήμαρχος Δελφών.

Αν δεν συμβεί αυτό, τότε ακολουθεί δεύτερος γύρος (στις 2 Ιουνίου), μεταξύ των υποψηφίων Δημάρχων των δύο πρώτων Συνδυασμών. Δήμαρχος Δελφών εκλέγεται όποιος επικρατήσει σ’ αυτήν την ψηφοφορία.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *