Πρόσληψη δύο ατόμων για πυρασφάλεια

0

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του (πυρασφάλεια)

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων (JCB Ομάδας B΄ τάξης Δ΄) 1

 

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργων Φορτωτής Ομάδας Ε΄ τάξης Β΄) 1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου

Διρφύων – Μεσσαπίων (Δ/νση: Αβάντων 18, τηλ: 2228350223), αρμόδιος υπάλ-

ληλος, Μπαρσάκης Σπυρίδων, από 03/04/2019 έως και 12/04/2019.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση