Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το CLLD LEADER στην Αναπτυξιακή Φωκική

0

Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε-ΟΤΑ (ΑΝΦΩ ΑΕ) ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση  επενδύσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, μέσω του Τοπικού Προγράμματος για το CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι επενδύσεις έργων ιδιωτικού χαρακτήρα που ενισχύονται αφορούν στους τομείς: μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη γεωργικό προϊόν, επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας, της παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και της παροχής υπηρεσιών καθώς και επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.

Κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει την επενδυτική πρότασή του από  Τετάρτη 10-04-2019 και ώρα 13:00 έως Τετάρτη 10-07-2019 και ώρα 15:00,σύμφωνα με τους όρους της  αναλυτικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, τα αρχεία της οποίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:www.anfok.grτης ΑΝΦΩΑΕ και στους ιστότοπους: www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.gr

    Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται κατά τις εργάσιμες ώρες καθημερινά στα γραφεία της ΑΝΦΩΑΕ στην οδό Γιδογιάννου 37 στην Άμφισσα και στο τηλέφωνο 2265079281(κ. Ι. Θεοχαροπούλου και Π. Παπουτσή). Επίσης το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝΦΩΑΕ θα προβεί στην διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων –συναντήσεων για το πρόγραμμα των οποίων θα υπάρξει ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής τους.

 

Ο Πρόεδρος

του Δ.Σ & της ΕΔΠ CLLDLEADER

Ευάγγελος Κατσαγούνος

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση