Σε λειτουργία ο νέος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

0

Σε λειτουργία τέθηκε ο νέος αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Η Διοίκηση του Γ.Ν. Λαμίας ακολούθησε με επιτυχία το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει για την απεγκατάσταση του παλαιού αξονικού τομογράφου και πλέον οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο νέο αξονικό  Philips Ingenuity core της οικογένειας Αξονικών Τομογράφων Ingenuity CT του οίκου Philips, ο οποίος είναι πολυτομικού σχεδιασμού ( Multislice), λαμβάνει 64 ταυτόχρονες τομές, παρέχει κάλυψη 40mm και ανασυνθέτει μέχρι και 400 τομές (slices), αξίας 500.000,00 ευρώ.
Εργαλείο πολύτιμο και με υψηλές προδιαγραφές για την διάγνωση από το Ιατρικό προσωπικό , προς την κατεύθυνση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες και επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής. Με την εγκατάστασή του, ολοκληρώθηκε ένα χρόνιο αίτημα αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου της πόλης, στην αιχμή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ευχαρίστησε τους ακόλουθους φορείς που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της προσπάθειας αυτής :

Την Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τον συντονισμό των όμορων Νοσοκομείων αναφοράς για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων απεικονιστικών Εξετάσεων, κατά το διάστημα της εγκατάστασης του νέου.
Τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων Αναφοράς, ήτοι: Π.Γ.Ν Λάρισας και Γ.Ν Λάρισας – Γ.Ν Βόλου και Γ.Ν Καρδίτσας, ομού του Ιατρικού και Λοιπού προσωπικού τους.
Την Διοίκηση του ΕΚΑΒ Λαμίας και το προσωπικό αυτού, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης των περιστατικών.
Το Ιατρικό – Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου
Tα Μ.Μ Ε του Νομού για την πλήρως αξιόπιστη και τακτική ενημέρωση των πολιτών.

Τέλος η διοίκηση του Γ.Ν Λαμίας διαβεβαίωσε ότι “κύριο μέλημά μας αποτελούσε, αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί πάντα η προάσπιση του δημοσίου αγαθού της υγείας – τόσο στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού όσο και στην πρόσληψη Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού προσωπικού – συναισθανόμενοι πλήρως την ευθύνη μας ως Διοίκηση ενός Δημοσίου Νοσοκομείου”.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση