Εκσυγχρονίζεται το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Δελφών

0

Στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος Ι», εντάχτηκε για χρηματοδότηση το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης Δήμου Δελφών», με φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Με το ολοκληρωμένο Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου  θα γίνεται η διαχείριση των υδατικών πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου μεταφοράς/διανομής νερού, ενώ μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παραμετροποιημένου λογισμικού συστήματος, θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα για την ορθολογική του λειτουργία (π.χ. εντοπισμό ενδεχόμενων διαρροών, πραγματική κατανάλωση νερού κ.ά.)

 

Το έργο αυτό έρχεται να συμπληρώσει το έργο αναβάθμισης των αντλιοστασίων του Δήμου Δελφών, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»,και αφορά στην αναβάθμιση του Διυλιστηρίου της Άμφισσας.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση