Προσλήψεις στα Κ.Υ και Το.Μ.Υ. ως τις 30/4/19

0

122 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 122 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/201

Υποβολή Αιτήσεων ως τις 30/04/2019

 

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) αρμοδιότητας, που εδρεύουν (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα Α) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

Οι υποψήφιοι των όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)  Στερεάς Ελλάδας

Κωδικός 

Θέσης

Υπηρεσία/τόπος απασχόλησης και ειδικότητα Αριθμός 

Ατόμων

110  Κ.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗ (ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

1
111 Κ.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
112  Κ.Υ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

 

2
113  Κ.Υ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

 

2
114 Κ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
132 Κ.Υ. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙ (ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
133 Κ.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

134 Κ.Υ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ  *ΥΕ           Προσωπικό Καθαριότητας 2
135 Κ.Υ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
136 Κ.Υ. ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
137 Κ.Υ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
138 Κ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
139 Κ.Υ. ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
140 Κ.Υ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
141 Κ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓKΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ) Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 2
142 Κ.Υ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ) Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης 2
143 Κ.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1
144 Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
145 Κ.Υ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

2
146 Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
147 Κ.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Φύλαξης

2
148 Κ.Υ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙ (ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
149 Κ.Υ. ΨΑΧΝΩΝ ΨΑΧΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
150 Κ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

2
151 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ ΣΚΥΡΟΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
158 ΤΟΜΥ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
159 ΤΟΜΥ ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
160 ΤΟΜΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας 1
161 ΤΟΜΥ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
162 ΤΟΜΥ ΑΜΦΙΣΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
170 ΤΟΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
171 ΤΟΜΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 ΧΑΛΚΙΔΑ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
172 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1
173 ΤΟΜΥ ΛΑΜΙΑΣ 2 ΛΑΜΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ) Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ *ΥΕ

Προσωπικό Καθαριότητας

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 41110, ΤΘ 2101, Λάρισα, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού: υπόψιν κ. Δημητρίου Πάτσιου, (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500874

ΑΔΑ : ΨΠΠΣ469Η2Γ-ΓΛ4

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση