Οι κινδύνου που κρύβει η Θάλασσα,απαγόρευση κολύμβησης.

0

Για την αποφυγή σοβαρών ατυχημάτων και δυστυχημάτων ο Δήμος Θηβαίων κρούει το κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους λουόμενους της περιοχής.Τα σημεία που πρέπει να προσέχουμε και να μην κολυμπάμε είναι τα εξής:

Σε όλα τα μικρά και μεγάλα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια και ναυπηγεία καθώς και σε απόσταση 200μ. εκατέρωθεν αυτών

  • Σε ζώνη 200μ. εκατέρωθεν εκβολών αποχετευτικών αγωγών λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής

  • Στο αγκυροβόλιο που είναι σκάλα φορτώσεως του βωξίτη Μπάρλου στην περιοχή παραλίας Διστόμου σε απόσταση 100μ. εκατέρωθεν αυτού

  • Σε απόσταση 200μ. εκατέρωθεν ιχυοκαλλιεργειών- ιχθυογεννητικών σταθμών

Επίσης, συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης, για προληπτικούς λόγους, σε ζώνη 50 μ. των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων και ιδίως μετά από βροχόπτωση.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση