Απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση – Εξαιρέσεις

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων κοινοποιεί προς ενημέρωση των πολιτών και των φορέων τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για την Δευτέρα 1-07-2019, βάση του οποίου η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς εκτιμάται για την περιοχή σε ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία Κινδύνου 4) και τίθεται ο Δήμος σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας στη ζώνη ευθύνης του.

Επίσης, με βάση την υπ’ αρ. Φ.030.145846/707/28-6-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, που ισχύει για όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση του Δήμου Θηβαίων, ήτοι:

 • Δάσος Μοσχοποδίου

 • Δάσος Αγίας Τριάδας

 • Δάσος Κιθαιρώνα

Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται οι διατηρούντες ποιμνιοστάσια, γεωργικές εκτάσεις καθώς και οι ιδιοκτήτες και οι κινούμενοι προς τα καταστήματα που βρίσκονται στις αναφερθείσες περιοχές.

Οι ομάδες περιφρούρησης θα καταγράφουν τους εισερχόμενους και εξερχόμενους πολίτες στις ανωτέρω περιοχές. Η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, της Π.Υ. Θηβών και του Δασαρχείου Θήβας.

Δήμος Θηβαίων: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και περιαστικά δάση κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 4 ή 5

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’΄αρ. Φ.030.145846/707/28-6-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, για όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019, θα ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση των Δήμων της Π.Ε. Βοιωτίας.

H απαγόρευση θα ισχύει για τις ημέρες, που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται από την προηγούμενη ημέρα στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου, 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και θα ισχύει από την 12η βραδινή της τρέχουσας ημέρας έως την 12η βραδινή της επομένης ημέρας.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης 

  • Η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω).

  • Η κυκλοφορία των οδών εντός των κατοικημένων τόπων.

  • Η κυκλοφορία των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων.

  • Η κυκλοφορία  των δρόμων που επικοινωνούν με παραλίες.

  • Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαμένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, μελισσοκόμοι.

  • και το προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων δασαρχείων.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους μη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκδρομείς, κλπ).

Για την ενημέρωση του κοινού θα εκδίδεται δελτίο τύπου. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού και των αρμοδίων κάθε φορά Δασαρχείων, τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιοχές που θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, o Δήμος μας καλείται να συνδράμει για την τήρηση της απόφασης στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης του.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θηβαίων κοινοποιεί προς ενημέρωση των πολιτών και των φορέων τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για την Δευτέρα 1-07-2019, βάση του οποίου η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς εκτιμάται για την περιοχή σε ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ (Κατηγορία Κινδύνου 4) και τίθεται ο Δήμος σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας στη ζώνη ευθύνης του.

Επίσης, με βάση την υπ’ αρ. Φ.030.145846/707/28-6-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, που ισχύει για όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση του Δήμου Θηβαίων, ήτοι:

 • Δάσος Μοσχοποδίου

 • Δάσος Αγίας Τριάδας

 • Δάσος Κιθαιρώνα

Της ανωτέρω απαγόρευσης εξαιρούνται οι διατηρούντες ποιμνιοστάσια, γεωργικές εκτάσεις καθώς και οι ιδιοκτήτες και οι κινούμενοι προς τα καταστήματα που βρίσκονται στις αναφερθείσες περιοχές.

Οι ομάδες περιφρούρησης θα καταγράφουν τους εισερχόμενους και εξερχόμενους πολίτες στις ανωτέρω περιοχές. Η απόφαση αυτή θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, της Π.Υ. Θηβών και του Δασαρχείου Θήβας.

Δήμος Θηβαίων: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές και περιαστικά δάση κάθε φορά που ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 4 ή 5

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’΄αρ. Φ.030.145846/707/28-6-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας, για όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του έτους 2019, θα ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε όλες τις δασικές περιοχές και στα περιαστικά δάση των Δήμων της Π.Ε. Βοιωτίας.

H απαγόρευση θα ισχύει για τις ημέρες, που ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, που δημοσιεύεται από την προηγούμενη ημέρα στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), παρουσιάζει για τις περιοχές που εφαρμόζεται η απαγόρευση κατάσταση κινδύνου, 4 (πολύ υψηλή), ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και θα ισχύει από την 12η βραδινή της τρέχουσας ημέρας έως την 12η βραδινή της επομένης ημέρας.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης 

  • Η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωμένων επαρχιακών οδών (πλην της εξαίρεσης που αναφέρεται παρακάτω).

  • Η κυκλοφορία των οδών εντός των κατοικημένων τόπων.

  • Η κυκλοφορία των αγροτικών οδών, που συνδέουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις πλησίον των κατοικημένων τόπων.

  • Η κυκλοφορία  των δρόμων που επικοινωνούν με παραλίες.

  • Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι κατά τόπους αγροκτηνοτρόφοι, διαμένοντες στις περιοχές αυτές, δασεργάτες, μελισσοκόμοι.

  • και το προσωπικό εργοταξίων και εργοληπτικών εταιρειών, που εκτελούν έργα ή εργασίες κατόπιν αδείας των αρμοδίων δασαρχείων.

Οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τους μη έχοντες εντοπιότητα (παραθεριστές, εκδρομείς, κλπ).

Για την ενημέρωση του κοινού θα εκδίδεται δελτίο τύπου. Η παρούσα απόφαση θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού και των αρμοδίων κάθε φορά Δασαρχείων, τα οποία και θα καθορίζουν κατά την κρίση τους τα δάση και τις περιοχές που θα ισχύει το μέτρο της απαγόρευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π. και τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, o Δήμος μας καλείται να συνδράμει για την τήρηση της απόφασης στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ