Ομόφωνα αποφασίστηκε η ανέγερση νέου σχολείου για την μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

0

Το δρόμο της παίρνει σιγά σιγά η μεταστέγαση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας, αφού σε σύσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του οικοπέδου και η αρχή όλων των διαδικασιών(μελετών κτλ) για την ανέγερσή του.

 

Συγκεκριμένα στη Θήβα,  στις 22 του Ιουλίου  2019 το Δημοτικό Συμβούλιο  του ∆ήµου Θηβαίων συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν και στο οποίο λήφθηκε ομόφωνη απόφαση ,ήταν η παραχώρηση της χρήσης άνευ ανταλλάγματος οικοπέδου κυριότητας του ∆ήµου Θηβαίων, επιφανείας 3.723,36τ.µ. που βρίσκεται μέσα στο ρυμοτομικό  σχέδιο της πόλης της Θήβας στο  για χρονικό διάστημαµα 10 ετών µε σκοπό την ανέγερση διδακτηρίου για τη στέγαση του διδακτηρίου  1ου Δημοτικού  Σχολείου Θήβας.
Ενέκρινε επίσης  την ανάληψη από το ∆ήµο του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της σχολικής
μονάδας που θα κατασκευαστεί.

Το λόγο έχουν η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για να εντάξουν το έργο και τις μελέτες  που θα
συγχρηματοδοτηθούν  την περίοδο 2021-2027 και όλα τα στοιχεία έπρεπε να συγκεντρωθούν ως τα τέλη Αυγούστου.  

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση