Επιζήμια η λύση … Γουατεμάλας για την ΛΑΡΚΟ

Είχε παρουσιαστεί από την απερχόμενη διοίκηση ως η σωτήρια λύση, ωστόσο εξαρχής είχαν εκφραστεί έντονες αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος συνεργασίας της Λάρκο με την ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Telf. Η εταιρεία με έδρα

Είχε παρουσιαστεί από την απερχόμενη διοίκηση ως η σωτήρια λύση, ωστόσο εξαρχής είχαν εκφραστεί έντονες αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος συνεργασίας της Λάρκο με την ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Telf. Η εταιρεία με έδρα το Lugano της Ελβετίας συμμετείχε σε πείραμα αξιοποίησης από τη Λάρκο μεταλλεύματος από ορυχεία της Γουατεμάλας που εκμεταλλεύεται η Telf.

Η απερχόμενη διοίκηση πράγματι κάτω από πέπλο μυστικότητας και χωρίς να προηγηθεί κάποιου είδους διαγωνιστική διαδικασία προχώρησε τη συνεργασία, επικαλούμενη θετικά αποτελέσματα των μελετών.

Παράλληλα κοινό μυστικό για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα γύρω από τη Λάρκο, ήταν ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελούσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την είσοδο της εν λόγω εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Λάρκο. Υπό την προϋπόθεση  βεβαίως ότι θα συναινούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με δεδομένη την καταδίκη και το πρόστιμο που έχει επιβληθεί για την υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με καταγγελία που έκανε η ΔΑΚΕ Λάρκο, το μετάλλευμα της Γουατεμάλας, που εισάγεται από την Telf όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, αλλά αντίθετα επιτείνει τη δύσκολη θέση της εταιρείας και οδηγεί σε περαιτέρω ζημιές.

Η καταγγελία υπογραμμίζει ότι το μετάλλευμα αυτό, παρόλο που έχει ένα εντυπωσιακό φαινομενικά ποσοστό 1, 78% νικελιο σε αρχικό δείγμα έχει σημαντική εργασία 35% και περιέχει δύστηκτα στοιχειά. Είναι ανάλογο με εγχώριο μετάλλευμα περιεκτικότητας 1.25%, όπως το μετάλλευμα της Καστοριάς που διαθέτει η Λάρκο. Επιπλέον σύμφωνα με τη ΔΑΚΕ Λάρκο τα δύστηκτα στοιχεία που περιέχει, ανεβάζουν την θερμοκρασία των σκωριών των ηλεκτροκαμίνων στις οποίες γίνεται η τήξη.  Η επεξεργασία του στο εργοστάσιο δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, σε ποσοστό τροφοδοσίας άνω του 20-30%, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις όπως προκύπτει από σχετικές αρχικές μελέτες και εκτιμήσεις των ειδικών μεταλλουργών.

Σύμβαση

Σε ό,τι αφορά στη σύμβαση που έχει υπογράψει η απερχόμενη διοίκηση με την Telf, προβλέπει ότι θα πληρωθεί από την δεύτερη ποσό 54 $ για κάθε τόννο μεταλλεύματος που επεξεργαστεί η πρώτη  και θα παραδοθεί από αυτή ποσότητα σιδηρονικελίου με περιεχόμενο νικέλιο που αντιστοιχεί σε 10,6 τον.για κάθε 1000 τον μεταλλεύματος.

Η ΔΑΚΕ Λάρκο τονίζει ότι η συμφωνία είναι σαφώς ζημιογόνος για την Λάρκο, η ζημία αυτή δε με τις σημερινές τιμές νικελίου εκτιμάται σε 40-60 $ ανά τόννο μεταλλεύματος ανάλογα με την απόδοση του εργοστασίου (η σύμβαση προβλέπει απόδοση 85% ενώ η τρέχουσα του μηνός είναι 70%). Το μετάλλευμα αυτό θα κοστίσει στην Λάρκο διπλάσια από το δικό της, ενώ η συνολική ζημία θα είναι άνω των 2.000.000 $ για τους αρχικούς 50.000 τόννους μεταλλεύματος της σύμβασης.

Επιπλέον η παραπάνω σύμβαση οδηγεί την Λάρκο σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, καθώς το παραγόμενο σιδηρονικέλιο θα παραδίδεται στην Τelf, σε απώλεια εισπράξεων και επομένως σε ’’στραγγαλισμό’’ της και πτώχευση, καταγγέλλει η ΔΑΚΕ Λάρκο, η οποία κάνει λόγο για “αμφιλεγόμενης διαφάνειας εταιρεία” που δεν αποτελεί λύση ενώ υποστηρίζει ότι “παρόμοιες συμφωνίες υποκρύπτουν εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων   ή ακόμη και γεωπολιτικών”.

Κατά τη ΔΑΚΕ Λάρκο μονόδρομος είναι η ανάπτυξη της εξορυκτικής ικανότητας των μεταλλείων Ευβοίας, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του εργοστασίου, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ακολουθήθηκε πολιτική εγκατάλειψης των μεταλλείων. Τέλος σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ξεκίνησε η έναρξη εκμετάλλευσης του ορυχείου ΚΟΥΤΟΣ στην Εύβοια όπου αποκαλύφθηκε κοίτασμα με περιεχόμενο νικέλιο 1,25%, μετάλλευμα καλύτερης ποιότητας από αυτό της Γουατεμάλας και με λιγότερη υγρασία και δύστηκτα.

Είχε παρουσιαστεί από την απερχόμενη διοίκηση ως η σωτήρια λύση, ωστόσο εξαρχής είχαν εκφραστεί έντονες αμφιβολίες ως προς τη σκοπιμότητα αλλά και την επιτυχία του εγχειρήματος συνεργασίας της Λάρκο με την ρωσικών συμφερόντων εταιρεία Telf. Η εταιρεία με έδρα το Lugano της Ελβετίας συμμετείχε σε πείραμα αξιοποίησης από τη Λάρκο μεταλλεύματος από ορυχεία της Γουατεμάλας που εκμεταλλεύεται η Telf.

Η απερχόμενη διοίκηση πράγματι κάτω από πέπλο μυστικότητας και χωρίς να προηγηθεί κάποιου είδους διαγωνιστική διαδικασία προχώρησε τη συνεργασία, επικαλούμενη θετικά αποτελέσματα των μελετών.

Παράλληλα κοινό μυστικό για όσους παρακολουθούν τα τεκταινόμενα γύρω από τη Λάρκο, ήταν ότι η εν λόγω συνεργασία αποτελούσε το πρώτο καθοριστικό βήμα για την είσοδο της εν λόγω εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Λάρκο. Υπό την προϋπόθεση  βεβαίως ότι θα συναινούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, με δεδομένη την καταδίκη και το πρόστιμο που έχει επιβληθεί για την υπόθεση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με καταγγελία που έκανε η ΔΑΚΕ Λάρκο, το μετάλλευμα της Γουατεμάλας, που εισάγεται από την Telf όχι μόνο δεν μπορεί να αποτελέσει λύση, αλλά αντίθετα επιτείνει τη δύσκολη θέση της εταιρείας και οδηγεί σε περαιτέρω ζημιές.

Η καταγγελία υπογραμμίζει ότι το μετάλλευμα αυτό, παρόλο που έχει ένα εντυπωσιακό φαινομενικά ποσοστό 1, 78% νικελιο σε αρχικό δείγμα έχει σημαντική εργασία 35% και περιέχει δύστηκτα στοιχειά. Είναι ανάλογο με εγχώριο μετάλλευμα περιεκτικότητας 1.25%, όπως το μετάλλευμα της Καστοριάς που διαθέτει η Λάρκο. Επιπλέον σύμφωνα με τη ΔΑΚΕ Λάρκο τα δύστηκτα στοιχεία που περιέχει, ανεβάζουν την θερμοκρασία των σκωριών των ηλεκτροκαμίνων στις οποίες γίνεται η τήξη.  Η επεξεργασία του στο εργοστάσιο δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, σε ποσοστό τροφοδοσίας άνω του 20-30%, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις όπως προκύπτει από σχετικές αρχικές μελέτες και εκτιμήσεις των ειδικών μεταλλουργών.

Σύμβαση

Σε ό,τι αφορά στη σύμβαση που έχει υπογράψει η απερχόμενη διοίκηση με την Telf, προβλέπει ότι θα πληρωθεί από την δεύτερη ποσό 54 $ για κάθε τόννο μεταλλεύματος που επεξεργαστεί η πρώτη  και θα παραδοθεί από αυτή ποσότητα σιδηρονικελίου με περιεχόμενο νικέλιο που αντιστοιχεί σε 10,6 τον.για κάθε 1000 τον μεταλλεύματος.

Η ΔΑΚΕ Λάρκο τονίζει ότι η συμφωνία είναι σαφώς ζημιογόνος για την Λάρκο, η ζημία αυτή δε με τις σημερινές τιμές νικελίου εκτιμάται σε 40-60 $ ανά τόννο μεταλλεύματος ανάλογα με την απόδοση του εργοστασίου (η σύμβαση προβλέπει απόδοση 85% ενώ η τρέχουσα του μηνός είναι 70%). Το μετάλλευμα αυτό θα κοστίσει στην Λάρκο διπλάσια από το δικό της, ενώ η συνολική ζημία θα είναι άνω των 2.000.000 $ για τους αρχικούς 50.000 τόννους μεταλλεύματος της σύμβασης.

Επιπλέον η παραπάνω σύμβαση οδηγεί την Λάρκο σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, καθώς το παραγόμενο σιδηρονικέλιο θα παραδίδεται στην Τelf, σε απώλεια εισπράξεων και επομένως σε ’’στραγγαλισμό’’ της και πτώχευση, καταγγέλλει η ΔΑΚΕ Λάρκο, η οποία κάνει λόγο για “αμφιλεγόμενης διαφάνειας εταιρεία” που δεν αποτελεί λύση ενώ υποστηρίζει ότι “παρόμοιες συμφωνίες υποκρύπτουν εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων   ή ακόμη και γεωπολιτικών”.

Κατά τη ΔΑΚΕ Λάρκο μονόδρομος είναι η ανάπτυξη της εξορυκτικής ικανότητας των μεταλλείων Ευβοίας, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του εργοστασίου, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια ακολουθήθηκε πολιτική εγκατάλειψης των μεταλλείων. Τέλος σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ξεκίνησε η έναρξη εκμετάλλευσης του ορυχείου ΚΟΥΤΟΣ στην Εύβοια όπου αποκαλύφθηκε κοίτασμα με περιεχόμενο νικέλιο 1,25%, μετάλλευμα καλύτερης ποιότητας από αυτό της Γουατεμάλας και με λιγότερη υγρασία και δύστηκτα.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *