Μειώσεις στο ΕΝΦΙΑ ανάλογα με την αξία των ακινήτων – Οι προϋποθέσεις για έκπτωση ή απαλλαγή

Πλησιάζει η έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου, ο λογαριασμός θα είναι μειωμένος κατά 10% έως 30%… ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Εκτύπωση

Πλησιάζει η έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου, ο λογαριασμός θα είναι μειωμένος κατά 10% έως 30%… ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κοινοποίησε τη σχετική εγκύκλιο για τον ΕΝΦΙΑ, δρομολογώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πιστοποίηση του φόρου για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.
Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους από 10% έως 30% και ορίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του ιδίου μήνα.

Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου του 2020. ΑΕιδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή για το έτος 2019 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται ως εξής:

  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, κατά 30%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, κατά 27%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, κατά 25%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά 20% και
  • για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά 10%.
Εφόσον το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ εκδοθεί μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η τελευταία θα πρέπει να εξοφληθεί το Ιανουάριο του 2020. Με τη ψηφισμένη μείωση του ΕΝΦΙΑ, πεερίπου 474.000 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, αξίας άνω των 200.000 ευρώ, που με την προηγούμενη διάταξη δεν θα είχαν μείωση ωστόσο, θα δουν τώρα τον λογαριασμό του ΕΦΝΙΑ να μειώνεται 20% (έως ένα εκατομμύριο).
Για τους φορολογούμενους που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα δηλαδή πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10% – 30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.
Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ ή και πλήρη απαλλαγή από αυτόν
Οι προϋποθέσεις για έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ
-Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. -Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα 
  Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Πλησιάζει η έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 30 Ιουλίου, ο λογαριασμός θα είναι μειωμένος κατά 10% έως 30%… ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, κοινοποίησε τη σχετική εγκύκλιο για τον ΕΝΦΙΑ, δρομολογώντας τις απαιτούμενες διαδικασίες για την πιστοποίηση του φόρου για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.
Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους από 10% έως 30% και ορίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του ιδίου μήνα.

Η τελευταία δόση θα καταβληθεί στο τέλος Ιανουαρίου του 2020. ΑΕιδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή για το έτος 2019 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται ως εξής:

  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, κατά 30%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, κατά 27%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, κατά 25%,
  • για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ, κατά 20% και
  • για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ, κατά 10%.
Εφόσον το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ εκδοθεί μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και η τελευταία θα πρέπει να εξοφληθεί το Ιανουάριο του 2020. Με τη ψηφισμένη μείωση του ΕΝΦΙΑ, πεερίπου 474.000 ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, αξίας άνω των 200.000 ευρώ, που με την προηγούμενη διάταξη δεν θα είχαν μείωση ωστόσο, θα δουν τώρα τον λογαριασμό του ΕΦΝΙΑ να μειώνεται 20% (έως ένα εκατομμύριο).
Για τους φορολογούμενους που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα δηλαδή πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ο φόρος θα υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και στο σύνολο του φόρου (κύριο και συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ) θα εφαρμοστεί ο μειωτικός συντελεστής 10% – 30% ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας.
Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία των φορολογούμενων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία για έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ ή και πλήρη απαλλαγή από αυτόν
Οι προϋποθέσεις για έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ
-Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. -Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα.
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα 
  Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΒΑΣΤΕ