28 Φεβρουαρίου 2021 00:16

Mytilinaios: Η κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου σαφής ψήφος εμπιστοσύνης στην ίδια την εταιρεία του

Η στρατηγική κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Mytilineos από τον αδελφό του, Ιωάννη Μυτιληναίο, αποτελεί μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ίδια την εταιρεία του, αλλά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς

Η στρατηγική κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Mytilineos από τον αδελφό του, Ιωάννη Μυτιληναίο, αποτελεί μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ίδια την εταιρεία του, αλλά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προεξοφλεί τα θετικά νέα για την πορεία της οικονομίας γενικότερα, όπως σημειώνουν αναλυτές.

Ουσιαστικά, η απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα για τη μεταβίβαση 19,2 εκατομμυρίων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας καθιστά τον Ευάγγελο Μυτιληναίο ως τον απόλυτο κυρίαρχο στη Mytilineos, αφού στην κατοχή του βρίσκεται πλέον ποσοστό 26,5% των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα, αποτελεί το επιστέγασμα του δομικού εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2017, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης και ευέλικτης εταιρικής δομής.

Η τότε συγχώνευση της ΜΕΤΚΑ με τον Όμιλο είχε οδηγήσει σε έξοδο του Ιωάννη Μυτιληναίου από τη διοίκηση της εταιρίας.

Έκτοτε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διοικεί τον Όμιλο με ομάδα στελεχών που υπό την οργανωτικό σχεδιασμό της McKinsey, λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα και με αυστηρότατες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας και τις αντίστοιχες στρατηγικές επιλογές όπου τα μέλη της οικογένειας αποσύρονται.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η κίνηση πώλησης των μετοχών του Ιωάννη Μυτιληναίου (ο οποίος θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με τη ναυτιλία) στον αδελφό του Ευάγγελο, έναντι τιμήματος κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, στέλνει το μήνυμα ότι ο δεύτερος εστιάζει όλο και περισσότερο στις παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η χρονική στιγμή που επελέγη για να γίνει η σημαντική αυτή εξαγορά, σχετίζεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τις ολοένα και πιο δυναμικές προοπτικές της εταιρείας στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα που δημιουργεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Πώς έγινε η μεταβίβαση των μετοχών

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη Παρασκευή, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD. Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έπειτα από τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Η στρατηγική κίνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Mytilineos από τον αδελφό του, Ιωάννη Μυτιληναίο, αποτελεί μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ίδια την εταιρεία του, αλλά και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς προεξοφλεί τα θετικά νέα για την πορεία της οικονομίας γενικότερα, όπως σημειώνουν αναλυτές.

Ουσιαστικά, η απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα για τη μεταβίβαση 19,2 εκατομμυρίων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας καθιστά τον Ευάγγελο Μυτιληναίο ως τον απόλυτο κυρίαρχο στη Mytilineos, αφού στην κατοχή του βρίσκεται πλέον ποσοστό 26,5% των δικαιωμάτων ψήφου. Παράλληλα, αποτελεί το επιστέγασμα του δομικού εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2017, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας σύγχρονης και ευέλικτης εταιρικής δομής.

Η τότε συγχώνευση της ΜΕΤΚΑ με τον Όμιλο είχε οδηγήσει σε έξοδο του Ιωάννη Μυτιληναίου από τη διοίκηση της εταιρίας.

Έκτοτε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος διοικεί τον Όμιλο με ομάδα στελεχών που υπό την οργανωτικό σχεδιασμό της McKinsey, λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα και με αυστηρότατες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, επιβεβαιώνοντας και τις αντίστοιχες στρατηγικές επιλογές όπου τα μέλη της οικογένειας αποσύρονται.

Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η κίνηση πώλησης των μετοχών του Ιωάννη Μυτιληναίου (ο οποίος θα ασχολείται πλέον αποκλειστικά με τη ναυτιλία) στον αδελφό του Ευάγγελο, έναντι τιμήματος κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, στέλνει το μήνυμα ότι ο δεύτερος εστιάζει όλο και περισσότερο στις παραδοσιακές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Η χρονική στιγμή που επελέγη για να γίνει η σημαντική αυτή εξαγορά, σχετίζεται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με τις ολοένα και πιο δυναμικές προοπτικές της εταιρείας στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα που δημιουργεί η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Πώς έγινε η μεταβίβαση των μετοχών

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη Παρασκευή, η εταιρεία με την επωνυμία NIOVAL LTD μεταβίβασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία FREZIA LTD που κατείχε προς την εταιρεία με την επωνυμία ROCALDO LTD. Η πωλούμενη FREZIA LTD κατά το χρόνο της πώλησής της, κατείχε 19.201.219 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS, οι οποίες με τον τρόπο αυτό τέθηκαν υπό τον έλεγχο της ROCALDO LTD.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι έπειτα από τις εν λόγω συναλλαγές, ο μεν Ιωάννης Μυτιληναίος δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου της MYTILINEOS, ο δε Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέχει πλέον έμμεσα (μέσω των ROCALDO LTD, KILTEO LTD & FREZIA LTD) 37.919.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της MYTILINEOS (ήτοι ποσοστό 26,537% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής), ενώ εξακολουθεί να μην κατέχει άμεσα, ως φυσικό πρόσωπο, μετοχές ή δικαιώματα ψήφου.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή