Οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λεβαδέων

0

Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή παράδοσης – παραλαβής του Δήμου Λεβαδέων, με το νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Γιάννη Ταγκαλέγκα να ανακοινώνει την πλήρη σύνθεση της ομάδας των πολύ στενών συνεργατών με τους οποίους θα πορευτεί το αμέσως επόμενο διάστημα για την υλοποίηση των προγραμματικών του δεσμεύσεων.

 

Μετά την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας παράδοσης και παραλαβής, χθες Κυριακή 1η του Σεπτέμβρη, ο απερχόμενος Δήμαρχος Αθανάσιος Αλεστάς σημείωσε ότι η απελθούσα Δημοτική Αρχή παραδίδει έναν υγιή Δήμο ,για τον οποίο εργάστηκε με συνέπεια, υπογραμμίζοντας ότι το ίδιο είχαν πράξει και όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.

Ο νέος Δήμαρχος Λεβαδέων αφού ευχαρίστησε τον κ. Αλεστά, καθώς και τους πρώην Αντιδημάρχους που ήταν παρόντες στην τελετή (τους Κων. Καπλάνη, Αθ. Φορτώση, Γ. Κωτσαδάμ και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ι. Δημητρόπουλο) σημείωσε ότι πρόθεση της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να ενώσει δυνάμεις που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στους Δημότες και όχι να διαιρέσει.

 

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος Λεβαδέων ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους και τους τομείς ευθύνης τους:
Ο Αθανάσιος Καλογρηάς, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε Διοικητικά – Οικονομικά θέματα καθώς και σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Αναπληρωτής Δήμαρχος
Ο Ιωάννης Δήμου, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες σε θέματα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Η Ιωάννα Νταντούμη, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Κοινωνικής Μέριμνας
Ο Ιωάννης Αποστόλου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ο Μάριος Σάκκος, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης
Ο Μιχάλης Σαγιάννης, κατά τόπον Αντιδήμαρχος των Κοινοτήτων Κυριακίου, Δαύλειας, Χαιρώνεια και Κορώνειας

Επίσης, ανακοίνωσε:
Τον Μανώλη Τσεσμετζή, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Πολιτικής Προστασίας
την Χρυσαβαλάντου – Βασιλική (Βάλια) Καράβα, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για θέματα Παιδείας
τον Κωνσταντίνο Μερτζάνη, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Περιβάλλοντος
τον Βρασίδα Γιαννακόπουλο, ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα Δημόσιας Υγείας.

Τέλος, καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του Δήμου Λεβαδέων θα αναλάβει ο κ. Γεώργιος Ζιώγας.

Ο Δήμαρχος Λεβαδέων αφού ενημερώθηκε από τους Διευθυντές των Υπηρεσιών για τις τρέχουσες δράσεις του Δήμου, συγκάλεσε άτυπη Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία συζητήθηκαν θέματα άμεσης προτεραιότητας και δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης του έργου της νέας Δημοτικής Αρχής.

Κοινοποίηση.

Αφήστε μια απάντηση