Ιδρύθηκε η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στα Οινόφυτα

Από χτες, το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην Ελλάδα, με έδρα τα Οινόφυτα, είναι γεγονός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται να επιλύσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα  της περιοχής και να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Βοιωτίας

Από χτες, το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην Ελλάδα, με έδρα τα Οινόφυτα, είναι γεγονός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται να επιλύσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα  της περιοχής και να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Βοιωτίας και κατ’επέκταση της Στερεάς.

 

Αρχικοί μέτοχοι της Εταιρείας ΕΑΝΕΠ είναι οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Τανάγρας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) θα συμμετέχουν ως εκ της θεσμικής τους ιδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ίδρυση της ΕΑΝΕΠ είναι το αναγκαίο θεσμικό βήμα, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προωθήσει τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο. Την πρωτοβουλία εξαρχής πλαισίωσαν τόσο ο Δήμος Τανάγρας όσο και ο ΣΒΣΕ, ενώ η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., συνεισέφερε στη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου με τη σημαντική σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει.

Το έργο αφορά συνολική έκταση 11.300 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός του έχει υπολογιστεί αρχικά στα €85 εκατ., που θα προέλθουν από ίδια συμμετοχή των μετόχων (equity και δανεισμός) καθώς και από εισφορές των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα νέας οργανωμένης γης για βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σήμερα στην Άτυπη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας λειτουργούν περίπου 250 επιχειρήσεις, που επωφελούνται από την εγγύτητα στην μητροπολιτική Αθήνα και στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αξιόλογη αυτή βιομηχανική δραστηριότητα, που αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των εξαγωγών της βιομηχανίας της χώρας, είχε ωστόσο αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί οι απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα -γνωστό είναι το θέμα του ποταμού Ασωπού- και αφετέρου να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προβλήματα κατά την έκδοση αδειών ή για την ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Με τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με παράλληλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, αφενός σταδιακά θα δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και αφετέρου θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης νέων, οδηγώντας έτσι και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – και μάλιστα στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, που είναι από τις πιο σταθερές διαχρονικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΕΑΝΕΠ θα προχωρήσει στην ανάθεση εκπόνησης business plan σε αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων κατόπιν διαγωνισμού και στη συνέχεια στην αναζήτηση χρηματοδότησης για το έργο.

Η συμμετοχή στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εγκατεστημένων στην περιοχή επιχειρήσεων ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ καθώς και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, όπως και η θεσμική συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) αναδεικνύουν τη δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας.

Από χτες, το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης στην Ελλάδα, με έδρα τα Οινόφυτα, είναι γεγονός. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έρχεται να επιλύσει ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα  της περιοχής και να συμβάλλει στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Βοιωτίας και κατ’επέκταση της Στερεάς.

 

Αρχικοί μέτοχοι της Εταιρείας ΕΑΝΕΠ είναι οι εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμαρχος Τανάγρας και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) θα συμμετέχουν ως εκ της θεσμικής τους ιδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η ίδρυση της ΕΑΝΕΠ είναι το αναγκαίο θεσμικό βήμα, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να προωθήσει τον μετασχηματισμό της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων σε οργανωμένο Επιχειρηματικό Πάρκο. Την πρωτοβουλία εξαρχής πλαισίωσαν τόσο ο Δήμος Τανάγρας όσο και ο ΣΒΣΕ, ενώ η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., συνεισέφερε στη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου με τη σημαντική σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει.

Το έργο αφορά συνολική έκταση 11.300 στρεμμάτων και ο προϋπολογισμός του έχει υπολογιστεί αρχικά στα €85 εκατ., που θα προέλθουν από ίδια συμμετοχή των μετόχων (equity και δανεισμός) καθώς και από εισφορές των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθούν 4.200 στρέμματα νέας οργανωμένης γης για βιομηχανικές και συναφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σήμερα στην Άτυπη Βιομηχανική Περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας λειτουργούν περίπου 250 επιχειρήσεις, που επωφελούνται από την εγγύτητα στην μητροπολιτική Αθήνα και στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Η αξιόλογη αυτή βιομηχανική δραστηριότητα, που αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του συνόλου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 12-15% των εξαγωγών της βιομηχανίας της χώρας, είχε ωστόσο αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς να έχουν προβλεφθεί και κατασκευαστεί οι απαραίτητες υποδομές, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργούνται περιβαλλοντικά ζητήματα -γνωστό είναι το θέμα του ποταμού Ασωπού- και αφετέρου να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις προβλήματα κατά την έκδοση αδειών ή για την ένταξή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες χρηματοδοτήσεις.

Προτεραιότητες της ΕΑΝΕΠ είναι η δημιουργία δικτύων (ύδρευσης, ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδικού, οδοφωτισμού κ.λπ.) καθώς και η κατασκευή Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.

Με τα έργα αυτά, σε συνδυασμό με παράλληλες συμπληρωματικές παρεμβάσεις του δημόσιου τομέα, αφενός σταδιακά θα δοθούν ολοκληρωμένες λύσεις στα περιβαλλοντικά ζητήματα, και αφετέρου θα διασφαλιστεί η δυνατότητα περαιτέρω νόμιμης ανάπτυξης των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς και προσέλκυσης νέων, οδηγώντας έτσι και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας – και μάλιστα στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, που είναι από τις πιο σταθερές διαχρονικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η ΕΑΝΕΠ θα προχωρήσει στην ανάθεση εκπόνησης business plan σε αναγνωρισμένη εταιρεία συμβούλων κατόπιν διαγωνισμού και στη συνέχεια στην αναζήτηση χρηματοδότησης για το έργο.

Η συμμετοχή στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εγκατεστημένων στην περιοχή επιχειρήσεων ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και ΣΥΜΕΤΑΛ καθώς και του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, όπως και η θεσμική συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) αναδεικνύουν τη δέσμευση της επιχειρηματικής κοινότητας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *