Λαμία: Τακτική Συνεδρίαση για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18:30’ το απόγευμα στην αίθουσα της οδού Αινιάνων με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη του. Δείτε αναλυτικά: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Θέμα 1ο Ορισμός μελών του

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18:30’ το απόγευμα στην αίθουσα της οδού Αινιάνων με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη του.

Δείτε αναλυτικά:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 2ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 3ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 4ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 5ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 6ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 7ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας» και του αναπληρωτή του

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 8ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 9ο

Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 10ο

Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 11ο

Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 12ο

Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής.

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

Θέμα 13ο

Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των βεβαιωθεισών οφειλών για το για το δημοτικό τέλος 2% και επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 14ο

Καταβολή αποζημίωσης για προσκυρούμενη δημοτική έκταση στη με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 1119 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 58Ε περιοχής Ανατολικής Άμπλιανης, των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών : 1. Πλουσίας Νικολάου του Νικολάου, 2. Ηλία Νικολάου του Νικολάου και 3. Χρήστου Νικολάου του Νικολάου – Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 16ο

Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα – fosscomm 2019

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 17ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «παρέλαση 28ης Οκτωβρίου»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 18ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 19ο

Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 20ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 22ο

Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 23ο

Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 24ο

Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί     «κατ΄εξαίρεση  εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση                        διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Θέμα 25ο

Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστριών  Τ.Ε.Ι.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

                 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 26ο

Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας  των παιδότοπων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 27ο

Ορισμός μελών   εκ νέου  για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων  με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999(φεκ. 161/α΄/5-8-1999)» μέχρι τέλους  του  έτους  2019.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 28ο

Χορήγηση  « επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 29ο

Χορήγηση αδειών  παραγωγών   πωλητών υπαιθρίου εμπορίου .
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 30ο

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

                   ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 31ο

Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για τα έτη 2019,2020 και 2021».

 

ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 32ο

Παράταση  Χρόνου  Ταφής
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

                   ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 33ο

Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων,  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 34ο

Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της Λαμίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 35ο

Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 36ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 37ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 38ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ »

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 39ο

Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 40ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 41ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 42ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 43ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 44ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «επισκευές-βελτιώσειςς προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 45ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 46ο

Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 47ο

 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-2018) καιισχύει

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 48ο

Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 49ο

Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 50ο

Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 51ο

Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων εσόδων   (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 52ο

Περί «διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου & λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 53ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων από την λήψη της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 54ο

 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη της παρούσας και για το έτος 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 55ο

Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους από την λήψη της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 56ο

Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 57ο

Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 58ο

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & « Αστικού Κτελ Λαμιας Α.Ε.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 18:30’ το απόγευμα στην αίθουσα της οδού Αινιάνων με 58 θέματα στην ημερήσια διάταξη του.

Δείτε αναλυτικά:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Θέμα 1ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας» [Δ.Ε.Υ.Α.Λ.].

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 2ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 3ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 4ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 5ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 6ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 7ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λαμιέων στο «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας» και του αναπληρωτή του

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 8ο

Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 9ο

Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 10ο

Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 11ο

Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 12ο

Εκλογή νέων αντιπροσώπων του Δήμου Λαμιέων στον Σύνδεσμο Υδρευσης ΟΤΑ Νομού Φθιώτιδας από πηγές «ΚΑΝΑΛΙΑ» Πύργου Υπάτης για την περίοδο από 01/09/2019 έως τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής.

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

Θέμα 13ο

Λήψη απόφασης άλλως παράσταση απόφασης περί αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των βεβαιωθεισών οφειλών για το για το δημοτικό τέλος 2% και επί των ακαθαρίστων εσόδων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 14ο

Καταβολή αποζημίωσης για προσκυρούμενη δημοτική έκταση στη με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 1119 ιδιοκτησία του Ο.Τ. 58Ε περιοχής Ανατολικής Άμπλιανης, των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών : 1. Πλουσίας Νικολάου του Νικολάου, 2. Ηλία Νικολάου του Νικολάου και 3. Χρήστου Νικολάου του Νικολάου – Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής

Εισηγητής

Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 16ο

Έγκριση διοργάνωσης και εξειδίκευση πίστωσης για το «12ο πανελλήνιο συνέδριο κοινοτήτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα – fosscomm 2019

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 17ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «παρέλαση 28ης Οκτωβρίου»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 18ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης «εορτασμός του πολιούχου ευαγγελιστή Λουκά

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

Θέμα 19ο

Ορισμός εκπροσώπων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 20ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 21ο

Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

Θέμα 22ο

Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου  Λαμιέων έτους 2019

Εισηγητής

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 23ο

Περί αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 24ο

Τροποποίηση της με αρ. 539/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί     «κατ΄εξαίρεση  εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση                        διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του
Δήμου»

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

Θέμα 25ο

Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστριών  Τ.Ε.Ι.

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης

                 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 26ο

Λήψη απόφασης για σύσταση Επιτροπής εκ νέου « ως αρμόδιου Ελεγκτικού Οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας  των παιδότοπων

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος  κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 27ο

Ορισμός μελών   εκ νέου  για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για «εγκατάσταση προσώπων εκδιδομένων  με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2734/1999(φεκ. 161/α΄/5-8-1999)» μέχρι τέλους  του  έτους  2019.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 28ο

Χορήγηση  « επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών  διαδικτύου» εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 29ο

Χορήγηση αδειών  παραγωγών   πωλητών υπαιθρίου εμπορίου .
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

Θέμα 30ο

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπεσλεμές

                   ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα 31ο

Έγκριση για υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην υπ΄αριθμ. 1593/166597/05-07-2019 (Β΄2894) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για τα έτη 2019,2020 και 2021».

 

ΕισηγητήςΑντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας

Θέμα 32ο

Παράταση  Χρόνου  Ταφής
ΕισηγητήςΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

                   ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα 33ο

Παροχή στατιστικών στοιχείων του Δήμου Λαμιέων,  από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 34ο

Σύνδεση του Χαλκιοπούλειου γυμναστηρίου και του ανοικτού κολυμβητηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου της Λαμίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 35ο

Περί «Επέκτασης φωτισμού– μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ οδών και Κ.Χ.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 36ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 37ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 38ο

Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ »

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 39ο

Περί σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΑΛΕΠΟΣΠΙΤΑ) Ή ΑΜΟΥΡΙΟΥ».

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 40ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ –Γ ΦΑΣΗ Α) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 41ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)», αναδόχου Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 42ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 43ο

Παράταση προθεσμίας έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 44ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «επισκευές-βελτιώσειςς προαύλιων χώρων σχολικών κτιρίων» αναδόχου «ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε.»

Εισηγητής

Δήμαρχος

 ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 45ο

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ, έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 46ο

Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 47ο

 Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το ταμείο παρ/κων και δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών οικονομίας και ανάπτυξης και οικονομικών (φεκ 1377/τ. β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (φεκ3656/τ.β’/ 27-8-2018) καιισχύει

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 48ο

Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 1ο Τρίμηνο έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 49ο

Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού έως και το 2ο Τρίμηνο έτους 2019

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 50ο

Εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 51ο

Περί «διαγραφής χρεών οφειλέτη του Δήμου από τέλη ακαθαρίστων εσόδων   (περιπ.1δ άρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 52ο

Περί «διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου από τέλη Κοιμητηρίου & λοιπών οφειλών (περιπ.1δ αρθρο 174 ν.3463/06)

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 53ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Λαμιέων από την λήψη της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 54ο

 Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων από τη λήψη της παρούσας και για το έτος 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 55ο

Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης & καθορισμού τιμήματος καθώς & παράδοσης και παραλαβής εκποιούμενων, αγοραζομένων, εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους από την λήψη της παρούσας & για το 2020

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 56ο

Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για τους λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 57ο

Περί ορισμού Αντιδημάρχου και Υπαλλήλων του Δήμου μας για τη Διαχείριση Τραπεζικών Συναλλαγών των κληροδοτημάτων αυτού

Εισηγητής

Δήμαρχος

Θέμα 58ο

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ Δήμου Λαμιεων & « Αστικού Κτελ Λαμιας Α.Ε.»

Εισηγητής

Δήμαρχος
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *