Περιφερειακό Συμβούλιο με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη του

Σας προσκαλούμε στην 7ηΣυνεδρίαση (Τακτική)του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30            Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα σχετικά με τις εξελίξεις

Σας προσκαλούμε στην 7ηΣυνεδρίαση (Τακτική)του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30            Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

Θέμα 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π. Ε. Βοιωτίας.

Θέμα 3ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντοςκαι Ανάπτυξης

Θέμα 4ο: Σύσταση Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 164 παρ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Θέμα 6ο Εκλογή Μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών σύστασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 68 του π.δ. 68/1996 (ΚΝΑ) (ή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994) Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λαμία.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλκυόνη».

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 13ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α ́)(Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α)(Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων για ανασυγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου Ν 2963/01, ΠΔ 170/03.

Θέμα 16ο: Ορισμός μελών της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96.

Θέμα 17ο Ορισμός μελών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ και εξουσιοδότηση υπογραφής αυτών.

Θέμα 18οΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΠεριφερειακούΣυμβουλίουΣτερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 19ο; Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα.

Θέμα 20ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ-ΤΡΟΠ. 05)

Θέμα 21ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019

Θέμα 22ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

Θέμα 23ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 24ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 356/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019Θέμα 25ο Εγγραφή νέωνέργωνστην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης.

Θέμα 26ο Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017»ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 27ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 28ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 29ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 30ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 31ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ56

Θέμα 26ο Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017»ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 27ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 28ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 29ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 30ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 31ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ56

Θέμα 32ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 34ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 35ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 36ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΥΜΑΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 37ο 5ηΤροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 38ο Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 39ο Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής Περιφέρειας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Θέμα 40ο Αίτημα προς ψήφιση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την παράταση του χρόνου απασχόλησής τους στην ΠΣτΕκαι συγκεκριμένα στις ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας:

1)ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος –Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

2)Αίτημα παράτασης χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΠΕ Ευβοίας.

3)ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος –Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

 

 

 

Σας προσκαλούμε στην 7ηΣυνεδρίαση (Τακτική)του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30            Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00π.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα συζητηθεί το θέμα σχετικά με τις εξελίξεις στο προσφυγικό.

Θέμα 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρόσληψης δικηγόρου ως Νομικού Συμβούλου για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π. Ε. Βοιωτίας.

Θέμα 3ο: Σύσταση Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντοςκαι Ανάπτυξης

Θέμα 4ο: Σύσταση Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 164 παρ 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

Θέμα 6ο Εκλογή Μελών στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα 7ο: Ορισμός μελών σύστασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση της απόφασης περί συγκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 68 του π.δ. 68/1996 (ΚΝΑ) (ή του άρθρου 18 του ν. 2218/1994) Νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας με έδρα τη Λαμία.

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αλκυόνη».

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444/Β ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α ́)(Λιμεναρχείο Ιτέας).

Θέμα 13ο Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 9, παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α ́)(Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).

Θέμα 14ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018(ΦΕΚ 61/Α)(Λιμεναρχείο Μεσολογγίου).

Θέμα 15ο: Ορισμός εκπροσώπων για ανασυγκρότηση πειθαρχικού συμβουλίου Ν 2963/01, ΠΔ 170/03.

Θέμα 16ο: Ορισμός μελών της επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/96.

Θέμα 17ο Ορισμός μελών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ και εξουσιοδότηση υπογραφής αυτών.

Θέμα 18οΜεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΠεριφερειακούΣυμβουλίουΣτερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 19ο; Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα.

Θέμα 20ο: Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ-ΤΡΟΠ. 05)

Θέμα 21ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019

Θέμα 22ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.

Θέμα 23ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (αύξηση) έργων στην ΣΑΜΠ366, ΣΑΜΠ066 και ΣΑΕΠ766 έτους 2019 του ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 24ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 356/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019Θέμα 25ο Εγγραφή νέωνέργωνστην ΣΑΕΠ866 (φυσικών καταστροφών) που αφορά σε δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων στην περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΠΕ Εύβοιας από την πυρκαγιά του Αυγούστου 2019 καθώς και σε δράσεις πρόληψης.

Θέμα 26ο Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017»ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 27ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 28ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 29ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 30ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 31ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ56

Θέμα 26ο Τροποποίηση τίτλου στα πλαίσια του ενάριθμου2016ΕΠ56600001 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017»ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 27ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 28ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 29ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566ΕισηγητήςΠεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Χ. Σπανός

Θέμα 30ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566

Θέμα 31ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ” της ΣΑΕΠ56

Θέμα 32ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας ΣτερεάςΕλλάδας και του Δήμου Ορχομενού, για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΠΡΟΣ ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ», εξουσιοδότηση κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 34ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Παλαιού Δημαρχείου Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 35ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση της μελέτης «Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου»», εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Θέμα 36ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας Α.Ε., για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΚΥΜΑΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Θέμα 37ο 5ηΤροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 38ο Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Θέμα 39ο Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής Περιφέρειας στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Θέμα 40ο Αίτημα προς ψήφιση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ για την παράταση του χρόνου απασχόλησής τους στην ΠΣτΕκαι συγκεκριμένα στις ΠΕ Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας:

1)ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος –Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

2)Αίτημα παράτασης χρόνου απασχόλησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΠΕ Ευβοίας.

3)ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ , ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ : «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και Περιφέρειες έτους 2014-2020 πλήρους απασχόλησης ( Ά Κύκλος –Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018)».

 

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *