Ποιος είναι ενεργός αγρότης σύμφωνα με τη νέα απόφαση

Την ιδιότητα του ενεργού γεωργού τροποποιεί με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την τροποποιητική που πήρε ΦΕΚ την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ενεργός είναι ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, με την προϋπόθεση το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων να είναι τουλάχιστον

Την ιδιότητα του ενεργού γεωργού τροποποιεί με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την τροποποιητική που πήρε ΦΕΚ την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ενεργός είναι ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, με την προϋπόθεση το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων να είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επιπλέον την ιδιότητα του ενεργού γεωργού έχουν και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης ανώτερα των 6.000 ευρώ (και βάση πίνακα εντός της τροποποιητικής) .

 

……………………………

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η
104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147/τ.Β’/2015) υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει και αντικαθίσταται η παράγραφος 3, του άρθρου 3, ως εξής:
«3. Ενεργοί γεωργοί θεωρούνται:
α) Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 €, εφόσον
αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών
εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά
για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των
άμεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 73/2009,
προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονισμού. Για
κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».
β) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης,
καθώς και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, των οποίων
οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες κατά
την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, εδάφιο γ΄ στοιχείο β) και της παραγράφου 3, στοιχείο α) του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13,
παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
639/2014, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50
στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά
είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που
δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης και του
πίνακα που ακολουθεί, ανώτερα των 6.000 ευρώ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ

Την ιδιότητα του ενεργού γεωργού τροποποιεί με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την τροποποιητική που πήρε ΦΕΚ την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ενεργός είναι ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, με την προϋπόθεση το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων να είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Επιπλέον την ιδιότητα του ενεργού γεωργού έχουν και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50 στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης ανώτερα των 6.000 ευρώ (και βάση πίνακα εντός της τροποποιητικής) .

 

……………………………

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η
104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147/τ.Β’/2015) υπουργική
απόφαση, όπως ισχύει και αντικαθίσταται η παράγραφος 3, του άρθρου 3, ως εξής:
«3. Ενεργοί γεωργοί θεωρούνται:
α) Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 €, εφόσον
αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών
εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά
για το 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των
άμεσων ενισχύσεων για το έτος αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 73/2009,
προ των μειώσεων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 23 του ως άνω κανονισμού. Για
κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1».
β) Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που ως σκοπό έχουν την παροχή αγροτικής εκπαίδευσης,
καθώς και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, των οποίων
οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι ασήμαντες κατά
την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 2, εδάφιο γ΄ στοιχείο β) και της παραγράφου 3, στοιχείο α) του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 13,
παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
639/2014, εφόσον καλλιεργούν εκτάσεις τουλάχιστον 50
στρεμμάτων, που τους αποδίδουν έσοδα είτε πραγματικά
είτε τεκμαρτά υπολογιζόμενα με βάση τα στοιχεία που
δηλώνονται στην ετήσια ενιαία αίτηση ενίσχυσης και του
πίνακα που ακολουθεί, ανώτερα των 6.000 ευρώ.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή