Πρόσληψη 20 ατόμων για την κάλυψη καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕ Χαλκίδος

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου –Αν. Θεωρητικών – Χορωδίας, Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Μποζουκιού , Βιολιού , Βιολοντσέλου , Μοντέρνας μουσικής (κρουστά), Μονωδίας (κλασσικού τραγουδιού)-Μουσικής Προπαιδείας,

Διδασκαλία χορών : Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού, παραδοσιακών χορών.

Διδασκαλία Εικαστικών: Ζωγραφική, Διδασκαλία θεάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στα Γραφεία
του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας ,
Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ Ευάγγελος Γιοβάνος,
Κωνσταντίνος Ψυχογιός (22213 51127, 22213-51136) εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα
του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον
Τοπικό Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας
τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα
(επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).
Ο Πρόεδρος
Δήμαρχος Χαλκιδέων
Χρήστος Παγώνης

O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο) ωρομίσθιας απασχόλησης μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των καλλιτεχνικών δομών του ΔΟΑΠΠΕΧ.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν οι εξής ειδικότητες:

Μουσικοί διδάσκαλοι: Πιάνου –Αν. Θεωρητικών – Χορωδίας, Πιάνου- Αρμονίου, Κιθάρας, Μποζουκιού , Βιολιού , Βιολοντσέλου , Μοντέρνας μουσικής (κρουστά), Μονωδίας (κλασσικού τραγουδιού)-Μουσικής Προπαιδείας,

Διδασκαλία χορών : Κλασικού μπαλέτου, Κλασικού & σύγχρονου μπαλέτου, Ισπανικού χορού – φλαμέγκο, Μοντέρνου χορού, παραδοσιακών χορών.

Διδασκαλία Εικαστικών: Ζωγραφική, Διδασκαλία θεάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 6 Σεπτεμβρίου.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν
1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους ταυτότητας
5. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στα Γραφεία
του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας ,
Φαρμακίδου 15 , Χαλκίδα αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ Ευάγγελος Γιοβάνος,
Κωνσταντίνος Ψυχογιός (22213 51127, 22213-51136) εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. , στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» , στην ιστοσελίδα
του ΔΟΑΠΠΕΧ και την δημοσίευση της περίληψης της Ανακοίνωσης στον
Τοπικό Τύπο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, επισυνάπτοντας
τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα
(επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).
Ο Πρόεδρος
Δήμαρχος Χαλκιδέων
Χρήστος Παγώνης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *