Πρώτη Συνεδρίαση της νέας Οικονομικής του Δήμου Λαμιέων

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 12:00’ το μεσημέρι, συνεδριάζει για πρώτη φορά η νέα Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, όπως προέκυψε από τις προτιμήσεις των δημοτικών συνδυασμών και τις αποφάσεις του Δημάρχου Θύμιου Καραΐσκου κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Με πρόσκληση λοιπόν του νέου Δημάρχου που είναι και Πρόεδρος της, καλούνται […]

17 Σεπτεμβρίου 2019

του/της Newsroom

Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου στις 12:00’ το μεσημέρι, συνεδριάζει για πρώτη φορά η νέα Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, όπως προέκυψε από τις προτιμήσεις των δημοτικών συνδυασμών και τις αποφάσεις του Δημάρχου Θύμιου Καραΐσκου κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.

Με πρόσκληση λοιπόν του νέου Δημάρχου που είναι και Πρόεδρος της, καλούνται στην 31η τακτική συνεδρίαση του οργάνου την παραπάνω ημερομηνία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού), οι παρακάτω σύμβουλοι – μέλη:

Σωτήριος Κουτσοβέλης, Δημήτριος Κυρίτσης (αντιδήμαρχοι), Δημήτριος Μπεσλεμές, Δημήτριος Τζούφλας, Δημήτριος Αργυρίου (πλειοψηφία), Ιωάννης Ρούλιας, Θεόδωρος Αρναούτογλου (εκπρόσωποι μείζονος μειοψηφίας) και Γεώργιος Παπανικολάου (εκπρόσωπος ελάσσονος μειοψηφίας).

Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο :  Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία  2019 -2021.

Θέμα 2ο : Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού  προγράμματος

Θέμα 3ο : Έγκριση 1ου&  2ου πρακτικού  διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού   και  ανακήρυξη προσωρινού  αναδόχου για την  :«προμήθεια ετοίμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Λαμίας»προϋπολ.147.465,00€

Θέμα 4ο  : Περί άσκησης η μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.290/2019 απόφασης  του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

Θέμα 5ο: Εξωδικαστικός συμβιβασμός, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29303/18-7-2019 αίτηση – υπεύθυνη  δήλωση  του  Κ. Λ. του Λ.

Θέμα 6ο: Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ.Α84/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας.

Θέμα 7ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ.Α83/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας

Θέμα 8ο : Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθμ.217/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας.

Θέμα 9ο  :Περί άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ.262/2019 απόφασης του Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας.

Θέμα 10ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. Α86/2019  απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας.

Θέμα 11ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ, Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου    στην Δ.Κ. Ροδίτσας», προϋπολογισμού 285.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Θέμα 12ο: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης ΜΗΜΕΔ , Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου : «Προσθήκη κατ’ επέκταση δυο  αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο δημοτικό σχολείο Γοργοποτάμου»,   προϋπολ.  228.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Θέμα 13ο: ΄Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από παγία προκαταβολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

13 Ιουνίου 2024