“Αγροξενία” η πρώτη Γενική Συνέλευση και το μέλλον του Αγροτουρισμού

Ο αγροτουρισμός, διεθνώς, αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διακοπών, ιδιαίτερα ποιοτικό καθώς ο επισκέπτης μια τέτοιας μονάδας, έρχεται σε επαφή με τη φύση κάνοντας δραστηριότητες που δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει στην καθημερινότητά του. Στη χώρα μας, ο αγροτουρισμός

Ο αγροτουρισμός, διεθνώς, αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διακοπών, ιδιαίτερα ποιοτικό καθώς ο επισκέπτης μια τέτοιας μονάδας, έρχεται σε επαφή με τη φύση κάνοντας δραστηριότητες που δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει στην καθημερινότητά του.
Στη χώρα μας, ο αγροτουρισμός βρίσκεται αρκετά πίσω, σε σχέση με άλλες χώρες, μολονότι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Αργήσαμε να υιοθετήσουμε τα πεπραγμένα στο εξωτερικό, αργήσαμε να νομοθετήσουμε και μόνο με ιδιωτικές, επίμονες προσπάθειες λειτουργούν αρκετές μονάδες με αξιοπρέπεια.

Πλέον, με πρωτοβουλία αγροτουριστικών επιχειρήσεων από μέλη του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) και του Δικτύου Συνεργασίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων (ΔΙ.Σ.Π.Α.), ιδρύθηκε η «Αγροξενία», μη κερδοσκοπικός φορέας για την προώθηση των Αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών όπως για παράδειγμα Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία.

«Στην ιστορική μας αναδρομή μέχρι τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για τον Αγροτουρισμό στην Ελλάδα, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 12528/2018, και για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 310/85788/2018, διανύσαμε 14 συναπτά έτη με πολλά εμπόδια, αλλά και ιδιαίτερες συζητήσεις, συναντήσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συγκινήσεις,» επισημαίνει ο Νίκος Φραντζεσκάκης, εκπρόσωπος της Αγροξενία.

Τα τελευταία χρόνια ο Αγροτουρισμός εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και ελλαδικό επίπεδο, με εξαίρεση την περίοδο της κρίσης, κυρίως για τρεις λόγους:
1.Λόγω της ανάγκης να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων,
2. Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητες στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης, της πληροφόρησης και της ανακάλυψης,
3.Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, κυρίως των μικρών και απομακρυσμένων χωριών.

Η Αγροξενία, με έδρα το Βάμο Χανίων που συστήθηκε στις 18/06/2019, έχει θέσει ως βασικό στόχο:
– Την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύου προώθησης και προβολής των Αγροτουριστικών επιχειρήσεων και των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων με τη δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογών πολυμέσων, καταχωρήσεις σε κοινωνικά δίκτυα (social media), καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, με διασφάλιση προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης
-Τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης, τόσο των δεξιοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, όσο και των ενδιαφερόμενων να εισέλθουν επαγγελματικά στον κλάδο και να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις
-Τη συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, φιλοξενία Ελλήνων και αλλοδαπών δημοσιογράφων

Η Αγροξενία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της Γενική Συνέλευση στις 11-13 Νοεμβρίου στη Λίμνη Κερκίνη για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και προβολής των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και την προετοιμασία του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί του Ιούνιο του 2020 στον Βάμο του νομού Χανίων, με εκπροσώπους από τις βασικότερες χώρες της Ευρώπης στο χώρο του Αγροτουρισμού, σε συνεργασία με τη EUROGITES.
Η δυναμική της Ελλάδας στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου και ειδικότερα του Αγροτουρισμού και των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων είναι τεράστια, αντιστρόφως ανάλογη με την ανάδειξή του. Είναι καιρός πια εκτός από το να διαθέτουμε ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν, να το διασώσουμε δυναμικά, με συνέπεια και συνέχεια.

Περισσότερα από την συνέντευξη του κυρίου Φρατζεσκάκη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ το Σάββατο στα περίπτερα.

 

Ο αγροτουρισμός, διεθνώς, αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διακοπών, ιδιαίτερα ποιοτικό καθώς ο επισκέπτης μια τέτοιας μονάδας, έρχεται σε επαφή με τη φύση κάνοντας δραστηριότητες που δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει στην καθημερινότητά του.
Στη χώρα μας, ο αγροτουρισμός βρίσκεται αρκετά πίσω, σε σχέση με άλλες χώρες, μολονότι έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Αργήσαμε να υιοθετήσουμε τα πεπραγμένα στο εξωτερικό, αργήσαμε να νομοθετήσουμε και μόνο με ιδιωτικές, επίμονες προσπάθειες λειτουργούν αρκετές μονάδες με αξιοπρέπεια.

Πλέον, με πρωτοβουλία αγροτουριστικών επιχειρήσεων από μέλη του Συνδέσμου Ενώσεων Αγροτουρισμού Ελλάδος (Σ.Ε.ΑΓ.Ε.) και του Δικτύου Συνεργασίας Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων (ΔΙ.Σ.Π.Α.), ιδρύθηκε η «Αγροξενία», μη κερδοσκοπικός φορέας για την προώθηση των Αγροτουριστικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών όπως για παράδειγμα Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία.

«Στην ιστορική μας αναδρομή μέχρι τη θέσπιση θεσμικού πλαισίου για τον Αγροτουρισμό στην Ελλάδα, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 12528/2018, και για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 310/85788/2018, διανύσαμε 14 συναπτά έτη με πολλά εμπόδια, αλλά και ιδιαίτερες συζητήσεις, συναντήσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συγκινήσεις,» επισημαίνει ο Νίκος Φραντζεσκάκης, εκπρόσωπος της Αγροξενία.

Τα τελευταία χρόνια ο Αγροτουρισμός εμφανίζει μεγάλη ανάπτυξη σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και ελλαδικό επίπεδο, με εξαίρεση την περίοδο της κρίσης, κυρίως για τρεις λόγους:
1.Λόγω της ανάγκης να γνωρίσει ο επισκέπτης τον αγροτικό χώρο, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων,
2. Να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή με τη φύση, καθώς και με τις δραστηριότητες στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης, της πληροφόρησης και της ανακάλυψης,
3.Να κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, κυρίως των μικρών και απομακρυσμένων χωριών.

Η Αγροξενία, με έδρα το Βάμο Χανίων που συστήθηκε στις 18/06/2019, έχει θέσει ως βασικό στόχο:
– Την ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύου προώθησης και προβολής των Αγροτουριστικών επιχειρήσεων και των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων με τη δημιουργία ιστοσελίδας και εφαρμογών πολυμέσων, καταχωρήσεις σε κοινωνικά δίκτυα (social media), καταχωρήσεις στο διαδίκτυο, με διασφάλιση προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης
-Τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης, τόσο των δεξιοτήτων του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, όσο και των ενδιαφερόμενων να εισέλθουν επαγγελματικά στον κλάδο και να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις
-Τη συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις, φιλοξενία Ελλήνων και αλλοδαπών δημοσιογράφων

Η Αγροξενία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της Γενική Συνέλευση στις 11-13 Νοεμβρίου στη Λίμνη Κερκίνη για την ανάδειξη του πρώτου ΔΣ, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής και προβολής των αγροτουριστικών επιχειρήσεων και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων και την προετοιμασία του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί του Ιούνιο του 2020 στον Βάμο του νομού Χανίων, με εκπροσώπους από τις βασικότερες χώρες της Ευρώπης στο χώρο του Αγροτουρισμού, σε συνεργασία με τη EUROGITES.
Η δυναμική της Ελλάδας στην ανάπτυξη του Τουρισμού Υπαίθρου και ειδικότερα του Αγροτουρισμού και των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων είναι τεράστια, αντιστρόφως ανάλογη με την ανάδειξή του. Είναι καιρός πια εκτός από το να διαθέτουμε ένα εξαιρετικό τουριστικό προϊόν, να το διασώσουμε δυναμικά, με συνέπεια και συνέχεια.

Περισσότερα από την συνέντευξη του κυρίου Φρατζεσκάκη στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ το Σάββατο στα περίπτερα.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δημοφιλή