Ασφαλτόστρωση προϋπολογισμού 800.000,00 € στην Ευρυτανία

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 € Υπεγράφη τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωσης του

Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €
Υπεγράφη τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωσης
του οδικού δικτύου «ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00
Το έργο αφορά αφενός στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο από τον περασμένο χειμώνα και αφετέρου στην κατασκευή
νέου ασφαλτοτάπητα μέχρι τον οικισμό Βαμβακίες και την Ιρλανδική διάβαση καθώς
και την κατασκευή τεχνικών για την προστασία του εν λόγω οδικού άξονα από τον
παρακείμενο ποταμό.
Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά την διασταύρωση με τον
οικισμό «Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων μέτρων περίπου, ώστε να
αποκτήσει ο δρόμος στη θέση αυτή το απαιτούμενο πλάτος των έξι μέτρων
περίπου.
Συντήρηση και ανακατασκευή επτά σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος
διαμέτρου 1200mm, κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές
Καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων τριγωνικής διατομής καθώς και
κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω οδού, με στόχο να
οδηγούνται τα όμβρια εντός των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται
Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4Χ4, πριν τον οικισμό
«Βαμβακιές» σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού το οποίο κατεστράφη από
τον διερχόμενο χείμαρρο.
Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του
δρόμου για την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών, στην περιοχή «Αγία
Βλαχέρνα – Αμπέλια».
Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά τμήματος δρόμου διακοσίων
περίπου μέτρων μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής διάβασης» ώστε
να βελτιωθούν οι κατά πλάτος και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος.
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους καθώς και κατασκευή
βάσης πάχους 10 εκ σε δύο στρώσεις σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού
άξονα (Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές – Ιρλανδική διάβαση).
Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση
κοινής ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Αγία Βλαχέρνα –
Βαμβακιές αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη.
Η χρηματοδότηση του έργου υλοποιείται από πιστώσεις του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και η κατασκευή τους αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.
Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρόγραμμά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα

χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχίζει να επενδύει στην ολοκλήρωση βασικών οδικών
υποδομών της περιοχής. Θωρακίζουμε όλες οι Περιφερειακές Ενότητες και
χρηματοδοτούμε τα έργα που έχουν θέσει σε προτεραιότητα, εξασφαλίζοντας ασφαλή
μετακίνηση για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της Ευρυτανίας
όλες τις εποχές του χρόνου».
Υπεγράφη η σύμβαση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00 €
Υπεγράφη τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου ασφαλτόστρωσης
του οδικού δικτύου «ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» προϋπολογισμού 800.000,00
Το έργο αφορά αφενός στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο από τον περασμένο χειμώνα και αφετέρου στην κατασκευή
νέου ασφαλτοτάπητα μέχρι τον οικισμό Βαμβακίες και την Ιρλανδική διάβαση καθώς
και την κατασκευή τεχνικών για την προστασία του εν λόγω οδικού άξονα από τον
παρακείμενο ποταμό.
Αναλυτικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:
Γενικές εκσκαφές μικρής κλίμακας πριν και μετά την διασταύρωση με τον
οικισμό «Βαμβακιές» συνολικού μήκους τετρακοσίων μέτρων περίπου, ώστε να
αποκτήσει ο δρόμος στη θέση αυτή το απαιτούμενο πλάτος των έξι μέτρων
περίπου.
Συντήρηση και ανακατασκευή επτά σωληνωτών αγωγών αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος
διαμέτρου 1200mm, κατά μήκος της διαδρομής Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές
Καθαρισμός των υπαρχουσών τάφρων τριγωνικής διατομής καθώς και
κατασκευή κρασπεδόρειθρων σε όλο το μήκος της εν λόγω οδού, με στόχο να
οδηγούνται τα όμβρια εντός των φρεατίων από όπου και θα αποχετεύονται
Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 4Χ4, πριν τον οικισμό
«Βαμβακιές» σε αντικατάσταση μικρότερου τεχνικού το οποίο κατεστράφη από
τον διερχόμενο χείμαρρο.
Ανακατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα ανάντι και κατάντι του
δρόμου για την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών, στην περιοχή «Αγία
Βλαχέρνα – Αμπέλια».
Εξυγίανση και επίχωση με κροκαλοειδή υλικά τμήματος δρόμου διακοσίων
περίπου μέτρων μεταξύ οικισμού «Βαμβακιές και Ιρλανδικής διάβασης» ώστε
να βελτιωθούν οι κατά πλάτος και κατά μήκος κλίσεις του οδοστρώματος.
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους καθώς και κατασκευή
βάσης πάχους 10 εκ σε δύο στρώσεις σε όλο το μήκος του εν λόγω οδικού
άξονα (Αγία Βλαχέρνα – Βαμβακιές – Ιρλανδική διάβαση).
Κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ με χρήση
κοινής ασφάλτου σε όλο το μήκος του οδικού άξονα Αγία Βλαχέρνα –
Βαμβακιές αφού προηγηθεί η απαραίτητη ασφαλτική προεπάλειψη.
Η χρηματοδότηση του έργου υλοποιείται από πιστώσεις του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και η κατασκευή τους αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος.
Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής:

«Η Περιφερειακή Αρχή, πιστή στο πρόγραμμά της, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα

χρηματοδοτικά εργαλεία και συνεχίζει να επενδύει στην ολοκλήρωση βασικών οδικών
υποδομών της περιοχής. Θωρακίζουμε όλες οι Περιφερειακές Ενότητες και
χρηματοδοτούμε τα έργα που έχουν θέσει σε προτεραιότητα, εξασφαλίζοντας ασφαλή
μετακίνηση για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της Ευρυτανίας
όλες τις εποχές του χρόνου».
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *