Ερώτηση Γιώτας Πούλου για πρόσληψη προσωπικού στα νοσοκομεία Βοιωτίας

Με ερώτησή της προς τον υπουργό Υγείας η βουλευτής Βοιωτίας  του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην ανάγκη προσλήψεων προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες όπως αναφέρει «από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Με ερώτησή της προς τον υπουργό Υγείας η βουλευτής Βοιωτίας  του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην ανάγκη προσλήψεων προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες όπως αναφέρει «από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχε ανακοινωθεί τετραετής σχεδιασμός προσλήψεων 10.000 μονίμων ιατρών-λοιπών επαγγελματιών υγείας στο Ε.Σ.Υ. μέχρι το έτος 2022, με στόχο την κάλυψη τόσο των προσεχών συνταξιοδοτήσεων όσο και των οργανικών κενών που προκάλεσε η μνημονιακή περίοδος (2009-2014), αξιοποιώντας ιδίως τον νέο κανόνα προσλήψεων 1:1, τον οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα για το έτος 2019, είχε εγκριθεί η προκήρυξη 940 θέσεων μονίμων ιατρών για τα νοσοκομεία ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν και η προκήρυξη 2Κ/2019 για 1.116 θέσεις νοσηλευτών – παραϊατρικού προσωπικού.  Επιπλέον, είχε υπάρξει δημοσιονομική πρόβλεψη και ΠΥΣ για επιπλέον 1.500 θέσεις μονίμων νοσηλευτών – λοιπών εργαζομένων στα νοσοκομεία για το έτος 2019.

Ως προς τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./36305/17-05-2019 απόφασης του Υπουργείου Υγείας, εκδόθηκαν οι με αριθμ. πρωτ. 4323/21.05.2019 και οικ.ΣΔ 522/21.05.2019 Προκηρύξεις για 5 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας, Ορθοπεδικής, Ακτινοδιαγνωστικής, Παθολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας) στο ΓΝ Λιβαδειάς και 4 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Α’ και Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, Επιμελητής Β΄ Ορθοπεδικής, Ιατρ. Βιοπαθολογίας) στο ΓΝ Θηβών αντίστοιχα. Δυνάμει δε της Προκήρυξης 2Κ/2019, ακόμη 7 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν συγκεκριμένα για τη Βοιωτία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία από τις ως άνω προκηρύξεις δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε εξέλιξη της πρόσληψης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. φαίνεται ότι έχει πλήρως ανασταλεί, παρά τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι ήδη αποχώρησε-παραιτήθηκε ένας ιατρός (παιδίατρος) αλλά και επίκειται να συνταξιοδοτηθούν ακόμη 5 ιατροί μέχρι το τέλος του 2019.

Ερωτά λοιπόν η βουλευτής τον Υπουργό:

  1. Θα ανατραπεί ο σχεδιασμός προσλήψεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως οι εγκριθείσες 940 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η προκήρυξη 2Κ/2019 και ο προγραμματισμός προκήρυξης 1.500 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού εντός του 2019;
  2. Πού ερείδεται η αναστολή της εξέλιξης των ως άνω διαδικασιών και ποιος ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους, ιδίως αναφορικά με τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών;

Με ερώτησή της προς τον υπουργό Υγείας η βουλευτής Βοιωτίας  του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται στην ανάγκη προσλήψεων προσωπικού στις νοσοκομειακές μονάδες, οι οποίες όπως αναφέρει «από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχε ανακοινωθεί τετραετής σχεδιασμός προσλήψεων 10.000 μονίμων ιατρών-λοιπών επαγγελματιών υγείας στο Ε.Σ.Υ. μέχρι το έτος 2022, με στόχο την κάλυψη τόσο των προσεχών συνταξιοδοτήσεων όσο και των οργανικών κενών που προκάλεσε η μνημονιακή περίοδος (2009-2014), αξιοποιώντας ιδίως τον νέο κανόνα προσλήψεων 1:1, τον οποίο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα για το έτος 2019, είχε εγκριθεί η προκήρυξη 940 θέσεων μονίμων ιατρών για τα νοσοκομεία ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν και η προκήρυξη 2Κ/2019 για 1.116 θέσεις νοσηλευτών – παραϊατρικού προσωπικού.  Επιπλέον, είχε υπάρξει δημοσιονομική πρόβλεψη και ΠΥΣ για επιπλέον 1.500 θέσεις μονίμων νοσηλευτών – λοιπών εργαζομένων στα νοσοκομεία για το έτος 2019.

Ως προς τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./36305/17-05-2019 απόφασης του Υπουργείου Υγείας, εκδόθηκαν οι με αριθμ. πρωτ. 4323/21.05.2019 και οικ.ΣΔ 522/21.05.2019 Προκηρύξεις για 5 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Β’ Αναισθησιολογίας, Ορθοπεδικής, Ακτινοδιαγνωστικής, Παθολογίας, Μαιευτικής-Γυναικολογίας) στο ΓΝ Λιβαδειάς και 4 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (Επιμελητής Α’ και Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής, Επιμελητής Β΄ Ορθοπεδικής, Ιατρ. Βιοπαθολογίας) στο ΓΝ Θηβών αντίστοιχα. Δυνάμει δε της Προκήρυξης 2Κ/2019, ακόμη 7 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού προκηρύχθηκαν συγκεκριμένα για τη Βοιωτία. Ωστόσο, μέχρι σήμερα καμία από τις ως άνω προκηρύξεις δεν έχει ολοκληρωθεί, η δε εξέλιξη της πρόσληψης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. φαίνεται ότι έχει πλήρως ανασταλεί, παρά τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών, οι οποίες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο δεδομένου ότι ήδη αποχώρησε-παραιτήθηκε ένας ιατρός (παιδίατρος) αλλά και επίκειται να συνταξιοδοτηθούν ακόμη 5 ιατροί μέχρι το τέλος του 2019.

Ερωτά λοιπόν η βουλευτής τον Υπουργό:

  1. Θα ανατραπεί ο σχεδιασμός προσλήψεων της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ιδίως οι εγκριθείσες 940 θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., η προκήρυξη 2Κ/2019 και ο προγραμματισμός προκήρυξης 1.500 θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού εντός του 2019;
  2. Πού ερείδεται η αναστολή της εξέλιξης των ως άνω διαδικασιών και ποιος ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους, ιδίως αναφορικά με τα διασυνδεόμενα ΓΝ Λιβαδειάς – ΓΝ Θηβών;
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *